De integrale aanpak van Bonte bij is uniek in haar soort. Met een multidisciplinair team van professionals helpen we organisaties wendbaarder en effectiever te worden. De combinatie van verschillende perspectieven en inhoudelijke expertise leidt tot nieuwe inzichten en tot verbeterde prestaties en resultaten voor onze opdrachtgevers.

 

ORGANISATIE

Organisaties zijn steeds vaker en steeds sneller in verandering, wat kan vragen om een moderne manier van organiseren waarin beter wordt aangesloten op de complexiteit van klantvragen, veranderde wensen van medewerkers en technologische mogelijkheden. Ook bij een fusie of reorganisatie kan de verandering intelligent worden aangepakt, zodat er een gezonde, toekomstgerichte organisatie gecreëerd kan worden. In alle gevallen is het van belang dat de HR-strategie aansluit bij de gewenste veranderingen. De adviseurs van Bonte Bij hebben veel ervaring in het begeleiden van organisaties in verandering.

Modern Organiseren
Organisatieontwikkeling | Onze expertise

MENS

Mensen maken de organisatie, zoveel is duidelijk. Het is meer dan ooit een uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen zich verbonden voelen bij de organisatie, zich continu blijven ontwikkelen en gezond en vitaal blijven. Dit vraagt niet alleen om gedegen HR-beleid en -instrumentarium, maar ook om het op een goede manier in gesprek blijven met medewerkers. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en implementeren van HRD-instrumentarium en een duurzame inzetbaarheidsaanpak die daadwerkelijk resultaat heeft. Bovendien heeft Bonte Bij een eigen aanpak en ondersteunende materialen voor het voeren van het goede gesprek.

PROCESSEN & SYSTEMEN

 

Een digitale manier van werken, communiceren en leren kan HRM ondersteunen bij de organisatieverandering en kan een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. Het is van belang om de HR-processen zodanig in te richten dat de gewenste HR-strategie kan worden verwezenlijkt, met een systeem dat daar het beste in kan faciliteren. Hierbij is veel aandacht nodig voor de manier waarop je de verandering samen met gebruikers realiseert. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het begeleiden van deze digitale transformatie. Wij helpen organisaties graag bij het realiseren hiervan.

Onze workshops

Bonte Bij deelt haar kennis en ervaring graag in workshops, seminars en trainingen. Zo verzorgen wij workshops over het nieuwe leidinggeven, modern organiseren en werkplezier, maar ook over HR projectmanagement en het goede gesprek. In interactieve sessies leer je de ins- en outs van onze HR-experts en ga je aan de slag met voorbeelden uit je eigen praktijk. De workshops worden verzorgd door ervaren trainers en kunnen zowel in-company als via open inschrijving verzorgd worden

Pragmatisch. Actief betrokken. Resultaatgericht. Verantwoordelijk.

Wij zijn Bonte Bij. Wij schrijven geen dikke afstandelijke rapporten, maar gaan samen met de opdrachtgever aan de slag om concrete resultaten te behalen. Wij staan bekend om onze pragmatische aanpak en onze grote betrokkenheid bij onze klanten. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de klus die geklaard moet worden en zorgen ervoor dat zaken echt voor elkaar komen. In de rol van adviseur, projectleider of interim (HR) Manager zorgt Bonte Bij voor een succesvolle aanpak en implementatie, zodat de gestelde doelen gerealiseerd worden.

Klantcase BLNP: een complex verandertraject en optimalisatie van het e-HRM systeem

Vanaf 2017 werken de gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP) op vier taakvelden van de bedrijfsvoering intensief samen. De...

Begeleiding van kop tot staart

Bonte Bij heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begeleid bij de aanbesteding en implementatie van het HR-systeem. Anja van Bonte Bij was het hele...

Klantcase KLM: een persoonlijke reis om verantwoordelijkheid te nemen voor je loopbaan

Wie bewuste loopbaankeuzes maakt, werkt met meer plezier en betrokkenheid. In deze klantcase lees je hoe KLM samen met eelloo en Bonte Bij loopbaan­...
KLM
Gemeente Amsterdam
Gemeente Nijkerk
Kentalis
STC Group
OLVG Lab BV
Reclassering Nederland
Provincie Utrecht
Gearhing
Van den Heuvel
KRO NCRV
Rijkswaterstaat
NPO
OneMed
Radar
Corvus Consulting Ltd
Het Flex Huis
Ascie
Belastingdienst
Gemeente Uden
Gemeente Midden-Delfland
Kunst connectie
De Buch
Rijswijk
PW groep
Gemeente Huizen
mth
Avri
irado
Common eye
Saamborgh
Heliomare
Cedergroep
Blink
Swietelsky
Radboud Universiteit
Linkit
Gemeente Noordwijk
Basisscholen Lauwers Eems PO
VCPO Noord Groningen
PGGM
Isero
Gemeente Maashorst
SVB
Spaarne gasthuis
Odyssee