Het Goede Gesprek | Tweerichting wordt de norm!

Het Goede Gesprek | Tweerichting wordt de norm!

Ondanks alle mooie beleidsnotities verzanden functionerings- en beoordelingsgesprekken in de praktijk nog vaak in te lange lijsten en ingewikkelde formulieren. De bedoeling raakt zo uit beeld. Tot vandaag, want vanaf nu voeren wij Het Goede Gesprek. Voor meer plezier,...

Lees meer

Aanbestedingen voor HR-systemen

Een aanbesteding voor een HR-systeem of voor uitbesteding van personeelsdiensten leidt tot forse investeringen en een groot afbreukrisico. Er moet rekening gehouden worden met (Europese) wetgeving en er moet voldoende marktkennis en ervaring voorhanden zijn. Dat zijn...

Lees meer
Zo houden we het vol

Zo houden we het vol

Leidinggeven is behoorlijk veranderd Sinds Corona kunnen we gerust spreken van een nieuwe vorm van leidinggeven. Leidinggeven heeft verschillende nieuwe dimensies gekregen. Medewerkers hebben door thuis te werken meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen. Ze...

Lees meer
Intelligent reorganiseren

Intelligent reorganiseren

Bij een flink aantal bedrijven kunnen plotseling de strategische plannen de prullenbak in. Omzetverlies, verlies van klanten en markten, gebrek aan financiële draagkracht en een onzeker toekomstperspectief, maken dat een reorganisatie soms onvermijdelijk is. Aan een...

Lees meer
Zelforganiserende teams: hoe het wél werkt

Zelforganiserende teams: hoe het wél werkt

De afgelopen jaren hebben veel organisaties, vooral in de zorg, geëxperimenteerd met zelforganisatie. Zelforganisatie is in onze visie een organisatievorm waarbij teams uit het primaire proces van de organisatie centraal worden gesteld. Teams geven hun eigen werkvorm,...

Lees meer
Organiseren van leren in organisaties

Organiseren van leren in organisaties

Leren in bedrijven is de laatste jaren aanzienlijk aan het veranderen. Dit geldt niet alleen voor de leer- en werkvormen die naast het klaslokaal steeds meer technologische werkvormen krijgen. Maar ook hoe leren in bedrijven georganiseerd is, verandert sterk. Zo lag...

Lees meer
Duurzaamheid in arbeidsvoorwaarden

Duurzaamheid in arbeidsvoorwaarden

In dit artikel gaan Hanneke van Dorst en Jan Tjerk Boonstra in op wat duurzaamheid in arbeidsvoorwaarden inhoudt en hoe het arbeidsvoorwaarden en HRM-beleid beïnvloedt en zal gaan beïnvloeden.   Veel organisaties staan onder druk door concurrentie, steeds hogere eisen...

Lees meer
HR Analytics, de grootste bedreiging voor HR?

HR Analytics, de grootste bedreiging voor HR?

De laatste jaren is HR Analytics enorm populair geworden en staat veelal hoog op de ambitie-agenda’s van HR. Algemeen wordt aangenomen dat het een technologisch ontwikkeling is die veel kansen en mogelijkheden biedt voor HR. Het incorporeren ervan in de...

Lees meer
Systeemselectie

Systeemselectie

Systeemselectie; het fundament van succes Het e-HRM systeem dat de organisatie gebruikt, bepaalt voor een groot gedeelte de...

Lees meer
Verandermanagement

Verandermanagement

Verandermanagement; maatgevend voor het succes van e-HRM Een modern e-HRM systeem geeft een organisatie de juiste ondersteuning...

Lees meer
Leidinggeven op afstand, wat komt daar bij kijken?

Leidinggeven op afstand, wat komt daar bij kijken?

Als begeleiders van Modern Organiseren zijn wij al jaren bezig met ‘leidinggeven op afstand’. Een begrip wat door de Coronacrisis opeens op grote schaal heel letterlijk vorm krijgt. Leidinggevenden zijn massaal noodgedwongen om vanuit huis hun medewerkers aan te...

Lees meer
Europese Aanbestedingen Bonte Bij

Europese Aanbestedingen Bonte Bij

Rondom Europese aanbestedingen van e-HRM-systemen zitten veel haken en ogen. Om een succesvolle aanbesteding te doen, moet er rekening gehouden worden met Europese wetgeving. Er moet voldoende marktkennis zijn om de juiste beslissingen te nemen en ruimschootse...

Lees meer