Systeemselectie

Systeemselectie

Download pdf Systeemselectie; het fundament van succes Het e-HRM systeem dat de organisatie gebruikt, bepaalt voor een groot gedeelte de toegevoegde waarde van HR als interne dienstverlener voor de organisatie. Hiermee leg je het fundament voor succes; dit is het...
10 ontwerp principes

10 ontwerp principes

Download pdf 10 ontwerpprincipes voor effectieve HR-processen Binnen innoverende organisaties speelt de HR-strategie, voortvloeiende uit de organisatiedoelstellingen, een essentiële rol. De uitwerking van deze HR-strategie wordt ondersteund en gefaciliteerd door e-HRM...
Organisatorisch ontwerp van HR

Organisatorisch ontwerp van HR

Download de pdf De gevolgen van HR-selfservice voor de HR-organisatie Door HR-selfservice verandert het vak van personeels- en salarisadministrateur. Invoer is steeds minder nodig maar kennis blijft cruciaal. De functie verandert van administrateur naar procesexpert,...