Systeemselectie

Systeemselectie

Download pdf Systeemselectie; het fundament van succes Het e-HRM systeem dat de organisatie gebruikt, bepaalt voor een groot gedeelte de toegevoegde waarde van HR als interne dienstverlener voor de organisatie. Hiermee leg je het fundament voor succes; dit is het...
Verandermanagement

Verandermanagement

Download pdf Verandermanagement; maatgevend voor het succes van e-HRM Een modern e-HRM systeem geeft een organisatie de juiste ondersteuning om ambitieuze HR-doelen als ‘werkplezier’ en ‘de juiste persoon op de juiste plek’ te behalen. Maar er komt best veel kijken...
10 ontwerp principes

10 ontwerp principes

Download pdf 10 ontwerpprincipes voor effectieve HR-processen Binnen innoverende organisaties speelt de HR-strategie, voortvloeiende uit de organisatiedoelstellingen, een essentiële rol. De uitwerking van deze HR-strategie wordt ondersteund en gefaciliteerd door e-HRM...
Organisatorisch ontwerp van HR

Organisatorisch ontwerp van HR

Download de pdf De gevolgen van HR-selfservice voor de HR-organisatie Door HR-selfservice verandert het vak van personeels- en salarisadministrateur. Invoer is steeds minder nodig maar kennis blijft cruciaal. De functie verandert van administrateur naar procesexpert,...
Europese Aanbestedingen Bonte Bij

Europese Aanbestedingen Bonte Bij

Rondom Europese aanbestedingen van e-HRM-systemen zitten veel haken en ogen. Om een succesvolle aanbesteding te doen, moet er rekening gehouden worden met Europese wetgeving. Er moet voldoende marktkennis zijn om de juiste beslissingen te nemen en ruimschootse...