Het Goede Gesprek | Tweerichting wordt de norm!

Het Goede Gesprek | Tweerichting wordt de norm!

Ondanks alle mooie beleidsnotities verzanden functionerings- en beoordelingsgesprekken in de praktijk nog vaak in te lange lijsten en ingewikkelde formulieren. De bedoeling raakt zo uit beeld. Tot vandaag, want vanaf nu voeren wij Het Goede Gesprek. Voor meer plezier,...

Aanbestedingen voor HR-systemen

Een aanbesteding voor een HR-systeem of voor uitbesteding van personeelsdiensten leidt tot forse investeringen en een groot afbreukrisico. Er moet rekening gehouden worden met (Europese) wetgeving en er moet voldoende marktkennis en ervaring voorhanden zijn. Dat zijn...