HR Analytics, de grootste bedreiging voor HR?

HR Analytics, de grootste bedreiging voor HR?

De laatste jaren is HR Analytics enorm populair geworden en staat veelal hoog op de ambitie-agenda’s van HR. Algemeen wordt aangenomen dat het een technologisch ontwikkeling is die veel kansen en mogelijkheden biedt voor HR. Het incorporeren ervan in de...
Systeemselectie

Systeemselectie

Download pdf Systeemselectie; het fundament van succes Het e-HRM systeem dat de organisatie gebruikt, bepaalt voor een groot gedeelte de toegevoegde waarde van HR als interne dienstverlener voor de organisatie. Hiermee leg je het fundament voor succes; dit is het...