Diensten

Wij geloven dat verandering de enige constante is. Samen kiezen we een aanvliegroute om die verandering vrij baan te geven. Met e-HRM bijvoorbeeld, of door menselijk talent te laten bloeien in een nieuwe organisatiestructuur. Het versterken van de HR-functie vraagt om een wendbare en daadkrachtige partner. Hierbij zorgen we voor de juiste balans tussen project- en verandermanagement; het halen van mijlpalen samen met betrokkenen. Bonte Bij werkt vanuit een integrale aanpak, waarin gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare expertises.

HRM

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, willen organisaties graag dat medewerkers het maximale uit zichzelf halen. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze: HR profiling. Bonte Bij denkt met de organisatie mee over de HR-strategie en over de aansluiting van de HR-interventies bij de behoefte van de verschillende doelgroepen. En zorgt vervolgens in de rol van consultant, projectmanager en/ of ad interim HR Manager voor een succesvolle implementatie, zodat de gestelde doelen gerealiseerd worden.

Organisatieontwikkeling

Externe ontwikkelingen, ambities en noodzaak dwingen organisaties en mensen tot verandering en ontwikkeling. Dit vraagt vaak om andere keuzes in de organisatie-inrichting en in de manier van werken, waarbij ook vragen over de gewenste cultuur aan de orde komen. De professionals van Bonte Bij hebben de afgelopen jaren grote verandertrajecten begeleid in tal van organisaties, onder ander op het gebied van reorganisatie, fusie, duurzame inzetbaarheid, leiderschap, strategische personeelsplanning en sourcingstrategie.

Talentmanagement

In organisaties maken medewerkers het échte verschil. In- en externe ontwikkelingen gaan steeds sneller en van managers en medewerkers wordt zelfsturing, flexibiliteit en ondernemerschap gevraagd. Bonte Bij helpt om de gewenste verandering in teams en organisaties vorm te geven. Het gebruik van de nieuwste ontwikkelingen en instrumenten leidt tot zelfinzicht en zelfkennis bij medewerkers en teams en daarmee tot een krachtiger veranderpotentieel.

E-HRM & Digital Learning

Een digitale manier van werken, communiceren en leren kan HRM ondersteunen bij de organisatieverandering. En een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het maken van businesscases, het adviseren bij pakketkeuzes, het doen van aanbestedingen en het implementeren van systemen.

Interim

Soms is het nodig om op korte termijn tijdelijk een HR-professional in te zetten. Bijvoorbeeld ter vervanging van een zieke medewerker of omdat er tijdelijk meer HR-capaciteit nodig is ter ondersteuning van een reorganisatie. Bonte Bij Interimmers beschikken over HBO-werk- en denkniveau, relevante competenties en werk- en branche-ervaring. Door ons grote netwerk kunnen wij snel de juiste match vinden tussen de opdrachtgevers en HR-professionals. De geplaatste interimmer voldoet hiermee altijd aan de hoogste eisen.