Expertise

Wij geloven dat verandering de enige constante is. Samen kiezen we een aanvliegroute om die verandering vrij baan te geven. Met e-HRM bijvoorbeeld, of door menselijk talent te laten bloeien in een nieuwe organisatiestructuur. Het versterken van de HR-functie vraagt om een wendbare en daadkrachtige partner. Hierbij zorgen we voor de juiste balans tussen project- en verandermanagement; het halen van mijlpalen samen met betrokkenen. Bonte Bij werkt vanuit een integrale aanpak, waarin gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare expertises.

HRM

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, willen organisaties graag dat medewerkers het maximale uit zichzelf halen. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze: HR profiling. Bonte Bij denkt met de organisatie mee over de HR-strategie en over de aansluiting van de HR-interventies bij de behoefte van de verschillende doelgroepen. En zorgt vervolgens in de rol van consultant, projectmanager en/ of ad interim HR Manager voor een succesvolle implementatie, zodat de gestelde doelen gerealiseerd worden.

Organisatieontwikkeling

Externe ontwikkelingen, ambities en noodzaak dwingen organisaties en mensen tot verandering en ontwikkeling. Dit vraagt vaak om andere keuzes in de organisatie-inrichting en in de manier van werken, waarbij ook vragen over de gewenste cultuur aan de orde komen. De professionals van Bonte Bij hebben de afgelopen jaren grote verandertrajecten begeleid in tal van organisaties, onder ander op het gebied van reorganisatie, fusie, duurzame inzetbaarheid, leiderschap, strategische personeelsplanning en sourcingstrategie.

E-HRM | digitalisering | HR tech(nologie) |digitale transformatie

Een digitale manier van werken, communiceren en leren kan HRM ondersteunen bij de organisatieverandering en kan een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het maken van businesscases, het implementeren van systemen, het borgen van (systeem)veranderingen in de organisatiestructuur en met het changemanagement van deze transformatie.

Aanbestedingen

Een aanbesteding voor een systeem leidt tot forse investeringen en een groot afbreukrisico. Er moet rekening gehouden worden met (Europese) wetgeving en er moet voldoende marktkennis en ervaring voorhanden zijn.  Dat zijn nou nét de aspecten zijn waar Bonte Bij in excelleert. Wij ondersteunen organisaties bij het verkennen van de markt, het opstellen van een effectieve offerte en bij het maken van de juiste beslissingen.

Veranderen & (re)organiseren

Modern Organiseren

Organisaties zoeken een moderne manier van organiseren om beter aan te sluiten op de complexiteit van klantvragen, veranderde wensen van medewerkers en technologische mogelijkheden. Bonte Bij creëert samen met de klant een eigen alternatief voor de klassieke hiërarchie. Meer eigenaarschap bij medewerkers, korte lijnen, minder regels, meer vertrouwen en intrinsieke motivatie. Dit vraagt een andere rol van leidinggevenden en HR-adviseurs. Bonte Bij begeleidt organisaties bij visievorming en realiseert met een praktisch programma de gewenste veranderingen.

Duurzame Inzetbaarheid

In veel organisaties is duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk onderwerp. Hoe houden we medewerkers vitaal, gezond en gemotiveerd? Hoe maken we medewerkers meer bewust van hun duurzame inzetbaarheid? Het concreet handen en voeten geven aan duurzame inzetbaarheid zorgt voor een uitdaging. Hoe integreren we duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid en welke tools zijn nodig? En hoe borgen we het thema in onze organisatie?

Learning & talentmanagement | talentontwikkeling | (digital) learning & development