Expertise

Wij geloven dat verandering de enige constante is. Samen kiezen we een aanvliegroute om die verandering vrij baan te geven. Met e-HRM bijvoorbeeld, of door menselijk talent te laten bloeien in een nieuwe organisatiestructuur. Het versterken van de HR-functie in de organisatie vraagt om een wendbare en daadkrachtige partner. Bonte Bij zorgt voor de juiste balans tussen project- en verandermanagement, waarbij samen met betrokkenen concrete resultaten boeken. We werken vanuit een integrale aanpak, waarin gebruik gemaakt wordt van onderstaande expertises.

HRM

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, willen organisaties dat medewerkers het maximale uit zichzelf halen. Bonte Bij denkt met de organisatie mee over de HR-strategie, optimalisatie van de HR-processen en over de aansluiting van de HR-interventies bij de behoefte van de verschillende doelgroepen binnen de organisatie. In de rol van van consultant, projectmanager en/ of ad interim HR Manager zorgt Bonte Bij voor een succesvolle implementatie, zodat de gestelde doelen gerealiseerd worden.

Organisatieontwikkeling

Externe ontwikkelingen, ambities en noodzaak dwingen organisaties en mensen tot verandering en ontwikkeling. Dit vraagt vaak om andere keuzes in de organisatie-inrichting en in de manier van werken, waarbij ook vragen over de gewenste cultuur aan de orde komen. De professionals van Bonte Bij hebben de afgelopen jaren grote verandertrajecten begeleid in tal van organisaties, onder ander op het gebied van reorganisatie, fusie, duurzame inzetbaarheid, leiderschap en strategische personeelsplanning.

E-HRM | HR tech|Digitale transformatie

Een digitale manier van werken, communiceren en leren kan HRM ondersteunen bij de organisatieverandering en kan een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het begeleiden van deze digitale transformatie: het maken van businesscases, het implementeren van systemen en het borgen van systeem-, proces- en organisatieveranderingen.  Door gedegen projectmanagement en sterke communicatie wordt het implementatieproces gestructureerd geleid tot een succesvolle digitale transformatie.

Aanbestedingen voor HR-systemen en personeelsdiensten

Een aanbesteding voor een HR-systeem of voor uitbesteding van personeelsdiensten leidt tot forse investeringen en een groot afbreukrisico. Er moet rekening gehouden worden met (Europese) wetgeving en er moet voldoende marktkennis en ervaring voorhanden zijn.  Dat zijn nou nét de aspecten zijn waar Bonte Bij in excelleert. Wij ondersteunen organisaties bij de analyse van de behoefte ,het verkennen van de markt, het opstellen van een effectieve offerte en bij het maken van de juiste beslissingen.

Veranderen & (re)organiseren

Bonte Bij biedt ondersteuning bij het uitvoeren van het veranderproces en helpt daarbij de organisatiedoelstellingen te behalen. Wij ondersteunen bij het ontwerp van de veranderstrategie en zorgen dat deze wordt gerealiseerd. Bonte Bij is specialist in het begeleiden van fusies en overnames en heeft ruime ervaring in harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, reorganisatieplannen, onderhandelen met medezeggenschap en organisatieontwerp en -inrichting. De Bonte Bij-aanpak is gericht op het creëren van draagvlak en commitment.

Modern Organiseren

Organisaties zoeken een moderne manier van organiseren om beter aan te sluiten op de complexiteit van klantvragen, veranderde wensen van medewerkers en technologische mogelijkheden. Bonte Bij creëert samen met de klant een eigen alternatief voor de klassieke hiërarchie. Meer eigenaarschap bij medewerkers, korte lijnen, minder regels, meer vertrouwen en intrinsieke motivatie. Dit vraagt een andere rol van leidinggevenden en HR-adviseurs. Bonte Bij begeleidt organisaties bij visievorming en realiseert met een praktisch programma de gewenste veranderingen.

Duurzame Inzetbaarheid

In veel organisaties is duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk onderwerp. Hoe houden we medewerkers vitaal, gezond en gemotiveerd? Hoe maken we medewerkers meer bewust van hun inzetbaarheid op korte en langere termijn? Hoe integreren we duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid en welke tools zijn nodig? En hoe borgen we het thema in gedrag onze organisatie? Bonte Bij heeft hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld, die binnen veel organisaties in verschillende branches succesvol is toegepast.

Leren & Ontwikkelen | Talent Management

Werk verandert snel en dit vraagt veel van de ontwikkeling van medewerkers. Hoe maak je optimaal gebruik van de talenten, competenties en ambities van medewerkers? Hoe help je hen om meer regie te nemen op hun eigen (loopbaan)ontwikkeling? En hoe richt je een HRD-proces in waarmee ontwikkeling van medewerkers centraal staat in het bereiken van de organisatiedoelstellingen? Bonte Bij heeft een bewezen aanpak voor deze en andere ontwikkel- en talent managementvraagstukken.