(e-)HRM

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, willen organisaties dat medewerkers het maximale uit zichzelf halen. Bonte Bij denkt met de organisatie mee over de HR-strategie, optimalisatie van de HR-processen en over het optimaliseren van de HR-dienstverlening. Door basisprocessen te automatiseren en digitaliseren, kan efficiënter en effectiever gewerkt worden. En door HR-interventies aan te laten sluit bij de behoefte van de verschillende doelgroepen binnen de organisatie, heeft HR meer impact. We helpen organisaties bij hun digitale transformatie en met HR Profiling.

e-HRM | HR tech | Digitale transformatie

 

Een digitale manier van werken, communiceren en leren kan HRM ondersteunen bij de organisatieverandering en kan een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het begeleiden van deze digitale transformatie: het maken van businesscases, het implementeren van systemen en het borgen van systeem-, proces- en organisatieveranderingen.  Door gedegen projectmanagement en sterke communicatie wordt het implementatieproces gestructureerd geleid tot een succesvolle digitale transformatie.

Aanbestedingen voor HR-systemen en personeels diensten

 

Een aanbesteding voor een HR-systeem of voor uitbesteding van personeelsdiensten leidt tot forse investeringen en een groot afbreukrisico. Er moet rekening gehouden worden met (Europese) wetgeving en er moet voldoende marktkennis en ervaring voorhanden zijn.  Dat zijn nou nét de aspecten zijn waar Bonte Bij in excelleert. Wij ondersteunen organisaties bij:

  • Analyse van de behoefte
  • Verkennen van de markt
  • Opstellen van een effectieve offerte
  • Maken van de juiste beslissingen.

Aanbestedingen voor HR-systemen en personeelsdiensten

 

Een aanbesteding voor een HR-systeem of voor uitbesteding van personeelsdiensten leidt tot forse investeringen en een groot afbreukrisico. Er moet rekening gehouden worden met (Europese) wetgeving en er moet voldoende marktkennis en ervaring voorhanden zijn.  Dat zijn nou nét de aspecten zijn waar Bonte Bij in excelleert. Wij ondersteunen organisaties bij:

  • Analyse van de behoefte
  • Verkennen van de markt
  • Opstellen van een effectieve offerte
  • Maken van de juiste beslissingen.

HRM-dienstverlening

 

Uw medewerkers zijn van groot belang voor het succes van de organisatie. Een HR-strategie die goed aansluit op de organisatiedoelstellingen is onmisbaar. Bonte Bij ondersteunt organisaties in het ontwerpen en uitvoeren van de HR-strategie. Wij optimaliseren, samen met uw HR-team, de HR-processen en HR-dienstverlening. We helpen organisaties bij het ontwikkelen van modern en actueel HRM-beleid en bijbehorende instrumenten, procedures en regelingen. En we zorgen ervoor dat HR-interventies aansluiten op de businessdoelstellingen en bij de behoefte van de verschillende doelgroepen binnen de organisatie.

Het Goede Gesprek

 

Ontwikkeling van medewerker en organisatie, dat vraagt om een continu gesprek over talenten en resultaten. Goede gesprekken zijn positief, constructief, concreet en leveren resultaat op. Het goede gesprek voer je samen. In het Goede Gesprek hebben medewerkers een belangrijke verantwoordelijkheid en een actieve rol. Zij zorgen ervoor dat de gesprekken gaan over hun doelen en resultaten en hun ontwikkeling en plannen. Manager coachen en sturen. Zij zijn gesprekspartners; zij creëren ruimte voor het proces en blijven daarbij sturen op (team)doelen. Bonte Bij ondersteunt organisaties bij het invoeren van het Goede gesprek, in de implementatie en in de vorm van workshops voor leidinggevenden en medewerkers.

Het Goede Gesprek
Het Goede Gesprek

Het Goede Gesprek

 

Ontwikkeling van medewerker en organisatie, dat vraagt om een continu gesprek over talenten en resultaten. Goede gesprekken zijn positief, constructief, concreet en leveren resultaat op. Het goede gesprek voer je samen. In het Goede Gesprek hebben medewerkers een belangrijke verantwoordelijkheid en een actieve rol. Zij zorgen ervoor dat de gesprekken gaan over hun doelen en resultaten en hun ontwikkeling en plannen. Manager coachen en sturen. Zij zijn gesprekspartners; zij creëren ruimte voor het proces en blijven daarbij sturen op (team)doelen. Bonte Bij ondersteunt organisaties bij het invoeren van het Goede gesprek, in de implementatie en in de vorm van workshops voor leidinggevenden en medewerkers.

Interesse in onze diensten?