(e-)HRM

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, willen organisaties dat medewerkers het maximale uit zichzelf halen. Bonte Bij denkt met de organisatie mee over de HR-strategie, optimalisatie van de HR-processen en over het optimaliseren van de HR-dienstverlening. Door basisprocessen te automatiseren en digitaliseren, kan efficiënter en effectiever gewerkt worden. En door HR-interventies aan te laten sluit bij de behoefte van de verschillende doelgroepen binnen de organisatie, heeft HR meer impact. We helpen organisaties bij hun digitale transformatie en met HR Profiling.

e-HRM | HR tech | Digitale transformatie

 

Een digitale manier van werken, communiceren en leren kan HRM ondersteunen bij de organisatieverandering en kan een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het begeleiden van deze digitale transformatie: het maken van businesscases, het implementeren van systemen en het borgen van systeem-, proces- en organisatieveranderingen.  Door gedegen projectmanagement en sterke communicatie wordt het implementatieproces gestructureerd geleid tot een succesvolle digitale transformatie.

Aanbestedingen voor HR-systemen en personeelsdiensten

 

Een aanbesteding voor een HR-systeem of voor uitbesteding van personeelsdiensten leidt tot forse investeringen en een groot afbreukrisico. Er moet rekening gehouden worden met (Europese) wetgeving en er moet voldoende marktkennis en ervaring voorhanden zijn.  Dat zijn nou nét de aspecten zijn waar Bonte Bij in excelleert. Wij ondersteunen organisaties bij:

  • Analyse van de behoefte
  • Verkennen van de markt
  • Opstellen van een effectieve offerte
  • Maken van de juiste beslissingen.

Interesse in onze diensten?