Mens

Mensen maken de organisatie, zoveel is duidelijk. Het is meer dan ooit een uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen zich verbonden voelen bij de organisatie, zich continu blijven ontwikkelen en gezond en vitaal blijven. Dit vraagt niet alleen om gedegen HR-beleid en -instrumentarium, maar ook om het op een goede manier in gesprek blijven met medewerkers. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en implementeren van HRD-instrumentarium en een duurzame inzetbaarheidsaanpak die daadwerkelijk resultaat heeft. Bovendien heeft Bonte Bij een eigen aanpak en ondersteunende materialen voor het voeren van het goede gesprek.

Expertise Leren & Ontwikkelen

Leren, Ontwikkelen Talent Management

Werk verandert snel en dit vraagt veel van de ontwikkeling van medewerkers. Hoe maak je optimaal gebruik van de talenten, competenties en ambities van medewerkers? Hoe help je hen om meer regie te nemen op hun eigen (loopbaan)ontwikkeling?

En hoe richt je een HRD-proces in waarmee ontwikkeling van medewerkers centraal staat in het bereiken van de organisatiedoelstellingen? Bonte Bij heeft een bewezen aanpak voor deze en andere ontwikkel- en talent managementvraagstukken.

Het Goede Gesprek

Ontwikkeling van medewerker en organisatie, dat vraagt om een continu gesprek over talenten en resultaten. Goede gesprekken zijn positief, constructief, concreet en leveren resultaat op. Het goede gesprek voer je samen. In het Goede Gesprek hebben medewerkers een belangrijke verantwoordelijkheid en een actieve rol. Zij zorgen ervoor dat de gesprekken gaan over hun doelen en resultaten en hun ontwikkeling en plannen. Manager coachen en sturen. Zij zijn gesprekspartners; zij creëren ruimte voor het proces en blijven daarbij sturen op (team)doelen. Bonte Bij ondersteunt organisaties bij het invoeren van het Goede gesprek, in de implementatie en in de vorm van workshops voor leidinggevenden en medewerkers.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid

In veel organisaties is duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk onderwerp. Hoe houden we medewerkers vitaal, gezond en gemotiveerd? Hoe maken we medewerkers meer bewust van hun duurzame inzetbaarheid? Het concreet handen en voeten geven aan duurzame inzetbaarheid zorgt voor een uitdaging. Hoe integreren we duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid en welke tools zijn nodig? En hoe borgen we het thema in onze organisatie?

We zien vaak dat duurzame inzetbaarheid vanuit één kant wordt benaderd, bijvoorbeeld vanuit vitaliteit en gezondheid of alleen vanuit ontwikkeling of mobiliteit. Een integrale benadering ontbreekt en de samenhang met overig HR-beleid en -instrumentarium is niet duidelijk.

Bonte Bij heeft daarom een model ontwikkeld: Integraal model Duurzame Inzetbaarheid

Interesse in onze diensten?