Duurzame Inzetbaarheid

In veel organisaties is duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk onderwerp. Hoe houden we medewerkers vitaal, gezond en gemotiveerd? Hoe maken we medewerkers meer bewust van hun duurzame inzetbaarheid? Het concreet handen en voeten geven aan duurzame inzetbaarheid zorgt voor een uitdaging. Hoe integreren we duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid en welke tools zijn nodig? En hoe borgen we het thema in onze organisatie?

We zien vaak dat duurzame inzetbaarheid vanuit één kant wordt benaderd, bijvoorbeeld vanuit vitaliteit en gezondheid of alleen vanuit ontwikkeling of mobiliteit. Een integrale benadering ontbreekt en de samenhang met overig HR-beleid en -instrumentarium is niet duidelijk.

Bonte Bij heeft daarom een model ontwikkeld: Integraal model Duurzame Inzetbaarheid

Wat doet Bonte Bij?

Dit model gebruiken we om voor organisaties integraal beleid en instrumenten op het gebied van duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Met dit model wordt de samenhang tussen onderdelen duidelijk en is het mogelijk om prioriteiten te stellen en maatwerk te ontwikkelen. Inmiddels hebben we dit model succesvol gebruikt binnen diverse organisaties.

Concrete stappen bij duurzame inzetbaarheid

Bonte Bij ondersteunt organisaties bij het concreet werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met ons integraal model en onze methodiek in 4 stappen (of onderdelen daaruit) begeleiden we organisaties bij zowel de strategische vraagstukken als de praktische uitwerking in de vorm van een concreet HR-plan. We begeleiden tevens bij het vergroten van betrokkenheid van medewerkers met interactieve workshops waarbij we input ophalen. Hierdoor ontstaat veel meer inzicht in zinvolle tools en interventies, medewerkers komen in beweging en duurzame inzetbaarheid wordt een vast thema. Dit leidt tot gemotiveerde, vitale medewerkers die zich blijven ontwikkelen.

Bonte Bij klantendag Duurzame Inzetbaarheid (aftermovie)

Bonte Bij organiseert regelmatig kennis- en inspiratiesessies over HR- en Organisatiethema’s. Vrijdag 1 november heeft er een Bonte Bij kennis- en inspiratiesessie ‘Maak werk van Duurzame Inzetbaarheid’ plaatsgevonden.

Duurzame Inzetbaarheid is een hot item. Werkgevers vinden het een belangrijk thema, het staat bij veel organisaties hoog op de strategische agenda. Tegelijkertijd zien we dat er in organisaties nog veel kansen liggen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Werkgevers zetten nog onvoldoende effectieve maatregelen in.

Bij deze aftermovie komen onze klanten aan het woord.

Verder praten?

Stuur dan een mail naar luciennesamuels@bontebij.nl, vul het contactformulier in of bel ons (zie de contactgegevens op de pagina ‘mensen’).

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.