Het Goede Gesprek

Het Goede Gesprek

 

 

Ontwikkeling van medewerker en organisatie, dat vraagt om een continu gesprek over talenten en resultaten. Goede gesprekken zijn positief, constructief, concreet en leveren resultaat op. Het goede gesprek voer je samen. In het Goede Gesprek hebben medewerkers een belangrijke verantwoordelijkheid en een actieve rol. Zij zorgen ervoor dat de gesprekken gaan over hun doelen en resultaten en hun ontwikkeling en plannen. Manager coachen en sturen. Zij zijn gesprekspartners; zij creëren ruimte voor het proces en blijven daarbij sturen op (team)doelen. Bonte Bij ondersteunt organisaties bij het invoeren van het Goede gesprek, in de implementatie en in de vorm van workshops voor leidinggevenden en medewerkers.

Goede gesprekken leiden tot resultaten

 

Wat bereikt u nu met de gesprekken in uw organisatie? Goede gesprekken met energie en gelijkwaardigheid leveren altijd resultaten op. Met onze ondersteuning en workshops maakt uw organisatie de overgang naar gesprekken die met plezier worden gevoerd, die energie geven en die een schat aan resultaten opleveren. Uw organisatie gaat van:
• Hiërarchische gesprekken naar gelijkwaardige gesprekken;
• Verplichte gesprekken naar relevante gesprekken.

Aanbestedingen voor HR-systemen en personeelsdiensten

Ondersteuning bij invoeren van het Goede Gesprek

 

Het proces van invoeren is maatwerk voor elke organisatie.

Bonte bij adviseert en begeleidt directie en HR bij het invoeren van het Goede Gesprek en het verbeteren van de gesprekscyclus, de processen en het beleid.

Workshops het Goede Gesprek

In de workshops leren leidinggevenden en medewerkers hoe gesprekken in de organisatie leuker, makkelijker en beter worden. Aan bod komen hoe je op een gelijkwaardige manier het Goede Gesprek voert en hoe je voortdurend met elkaar in gesprek blijft over onderwerpen die ertoe doen. Er wordt een concreet stappenplan aangereikt voor het Goede Gesprek: van de voorbereiding tot en met de afspraken. We bieden deze workshops zowel in een Face to Face- als online-training. Er zijn aparte workshops voor alleen leidinggevenden en voor alleen medewerkers.

Download hieronder de leaflet van Het Goede Gesprek.

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.