Leren, Ontwikkelen Talent Management

Werk verandert snel en dit vraagt veel van de ontwikkeling van medewerkers. Hoe maak je optimaal gebruik van de talenten, competenties en ambities van medewerkers? Hoe help je hen om meer regie te nemen op hun eigen (loopbaan)ontwikkeling?

 

En hoe richt je een HRD-proces in waarmee ontwikkeling van medewerkers centraal staat in het bereiken van de organisatiedoelstellingen? Bonte Bij heeft een bewezen aanpak voor deze en andere ontwikkel- en talent managementvraagstukken.

Snel veranderende wereld

De wereld van werk verandert razendsnel. Dit heeft grote impact op organisaties en op wat er van medewerkers wordt verwacht. ‘Learning agility’ van medewerkers wordt belangrijker dan inhoudelijke expertise. Er wordt steeds vaker gewerkt in wisselende rollen in plaats van in vaste functies. En inzicht krijgen in de talenten van medewerkers heeft meer toegevoegde waarde dan het vaststellen van functie-eisen vanuit de organisatie.

Regie bij medewerkers

Organisaties verwachten dat medewerkers regie nemen in hun eigen loopbaanontwikkeling. In veel organisaties zijn allerlei (online) opleidingen en trainingen beschikbaar, maar hier wordt vaak weinig gebruik van gemaakt. Bewustwording vergroten en het in beweging krijgen van medewerkers vraagt een gedegen aanpak, waarin medewerkers en leidinggevenden ‘bottom up’ worden geholpen in deze verandering, die vaak online ondersteund wordt. Bonte Bij heeft veel ervaring in dit soort trajecten en een bewezen track record bij grote en kleinere organisaties.

Inzicht in talenten

Elke medewerker brengt zijn eigen kennis, ervaring, talenten en drijfveren mee. Als een medewerker inzicht heeft in de eigen talenten, dan kan deze eerder en betere keuzes maken in de eigen loopbaan. En als de organisatie weet wat talenten van een medewerker zijn, weet het beter welke taken en rollen daar het best bij passen. Een medewerker die werkt vanuit zijn talenten, werkt met plezier en passie en levert de beste resultaten. Bonte Bij werkt onder andere met TMA (Talent Motivatie Analyse), zowel voor inzicht in individuele- als in teamtalenten.

 

HR Development

Om als organisatie succesvol te zijn, is de juiste inzet van medewerkers cruciaal. Bonte Bij heeft veel ervaring in het inrichten en implementeren van een gedegen HRD-aanpak. We helpen organisaties in de beweging van jaarlijkse beoordelingsgesprekken naar een continue dialoog over talent en performance (‘het goede gesprek’). En bij het inrichten van een cyclus waarin structureel aandacht is voor strategische talentontwikkeling en succession planning.

Ontwikkel- en opleidingsprogramma’s

Bonte Bij heeft ook veel ervaring in het opzetten en begeleiden van ontwikkel- en opleidingsprogramma’s voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Zo voeren wij diverse programma’s voor leiderschapsontwikkeling uit en ontwikkelen we ook programma’s om een cultuurverandering in de organisatie te bewerkstelligen. We hebben diverse vakmensen in huis die expertise hebben op alle vormen van leren, zowel de meer traditionele als ook praktijkleren (learning by doing), leerinterventies, intervisie en digital learning.

Verder praten over Leren & Ontwikkelen of Talent Management? Maak een afspraak of plan een workshop in.

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.