Organisatie

Organisaties zijn steeds vaker en steeds sneller in verandering, wat kan leiden tot een moderne manier van organiseren waarin beter wordt aangesloten op de complexiteit van klantvragen, veranderde wensen van medewerkers en technologische mogelijkheden. Ook bij een fusie of reorganisatie zien kan de verandering intelligent worden aangepakt, zodat er een gezonde, toekomstgerichte organisatie gecreëerd kan worden. In alle gevallen is het van belang dat de HR-strategie aansluit bij de gewenste veranderingen. De adviseurs van Bonte Bij hebben veel ervaring in het begeleiden van organisaties in verandering.

Organisatieverandering & Reorganiseren

Een verandering van koers, of implementatie van een nieuwe strategie? We ondersteunen bij het maken van een passend organisatieontwerp. In samenhang kijken we naar strategie en vertalen deze in doelstellingen, de gewenste cultuur, systemen en werkwijze. Er kan ook sprake zijn van een reorganisatie. Onze projectleiders beschikken over veel kennis en ervaring bij het uitvoeren van de harde kant: organisatie-ontwerp inclusief functies en rollen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, afspiegelen, onderhandeling met bonden en medezeggenschap etc. Maar ook bij de zachte kant: het begeleiden van het veranderproces, communicatie met stakeholders en medewerkers en het begeleiden van leidinggevenden en medewerkers. Bonte bij helpt organisaties met een aanpak voor intelligent reorganiseren, gericht op het creëren van een gezonde, toekomstgerichte organisatie.

Strategische HR-ontwikkeling

Bonte Bij is de partner bij Strategische HR-ontwikkeling. Wij adviseren organisaties bij het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van strategisch HR-beleid en bijbehorende kaders, instrumenten, processen en regelingen. Wij begeleiden organisaties ook om te komen tot een meerjaren Strategische Personeelsplanning (SPP) en -ontwikkeling (SOP). Al onze consultants hebben een brede en langjarige ervaring in de HR-wereld, onder andere op het gebied van strategisch HR-beleid, strategische personeelsplanning, recruitment, change, performance & talent Management, mobiliteits- en opleidingsbeleid, verzuimbeleid en –management, medewerkerstevredenheid en duurzame inzetbaarheid. We volgen en maken gebruik van nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied zoals HR Analytics en de door Bonte Bij ontwikkelde methodiek HR Profiling.

We leveren niet alleen HR-denkkracht en -advies, maar kunnen ook HR-beleid en HR-instrumenten samen de klant succesvol implementeren. Onze consultants zijn aan de slag in de rol van HR-manager of HR-businesspartner op interim-basis, maar zijn ook ervaren in de rol van programma- of projectleider.

Modern Organiseren

Organisaties zoeken een moderne manier van organiseren om beter aan te sluiten op de complexiteit van klantvragen, veranderde wensen van medewerkers en technologische mogelijkheden.

Bonte Bij creëert samen met de klant een eigen alternatief voor de klassieke hiërarchie. Meer eigenaarschap bij medewerkers, korte lijnen, minder regels, meer vertrouwen en intrinsieke motivatie. Dit vraagt een andere rol van leidinggevenden en HR-adviseurs.

Bonte Bij begeleidt organisaties bij visievorming en realiseert met een praktisch programma de gewenste veranderingen.

Interesse in onze diensten?