Modern Organiseren

Naar een wendbare, innovatieve organisatie
Organisaties hebben te maken met steeds complexere vraagstukken, veeleisende klanten, leidinggevenden op afstand en met een nieuwe generatie medewerkers. Het is daarom belangrijker dan ooit om wendbaar en innovatief te zijn. Steeds meer organisaties kiezen dan ook voor een alternatief op de klassieke hiërarchie om hier vorm aan te geven: Modern Organiseren.

Autonomie en eigenaarschap laag in de organisatie
De kern van Modern Organiseren is het creëren van meer autonomie, eigenaarschap en vrijheid bij medewerkers en teams. Verantwoordelijkheid én initiatief laag in de organisatie. Werken vanuit een heldere visie en kaders en met processen die deze principes ondersteunen. Met de juiste balans tussen sturing en autonomie en vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle.

Anders (samen)werken
Dit vraagt om een andere manier van het organiseren van werk. Teams worden verantwoordelijk voor het leveren van vastgestelde output en krijgen de vrijheid én de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen hoe ze het werk organiseren. Hierbij verschuiven taken die nu nog bij leidinggevenden en ondersteunende diensten liggen naar medewerkers. Er wordt meer vraaggestuurd & ontwikkelend gewerkt, waarbij ook werkprocessen vaak anders worden ingericht.

Het nieuwe leidinggeven
Door deze manier van werken komen leidinggevenden meer op afstand te staan. Daar past een nieuwe stijl van leidinggeven bij: faciliterend, inspirerend en verbindend. Gericht op het ontwikkelen van een krachtig team, gericht op ‘loslaten in verbinding’. Dit vraagt om een sterke gedeelde visie, heldere kaders en resultaatafspraken, vakmanschap en transparante informatievoorziening. Geen ‘one size fits all’, maar maatwerk, waarbij fouten maken mag.

Vinden van de juiste vorm
Modern Organiseren heeft in elke organisatie een andere vorm. Afhankelijk van hoeveel vrijheid en invloed medewerkers krijgen, wat centraal geregeld blijft en hoe men besluiten wil nemen. Ook zijn er verschillende vertrekpunten om de nieuwe manier van werk vorm te geven. Soms is starten met de nieuwe stijl van leidinggeven effectief, soms werkt investeren in de zelfstandigheid of resultaatgerichtheid van teams het best. Het ontwikkelen van medewerkers en hun werkplezier kan ook een mooi startpunt zijn.

De kracht van Modern Organiseren
Door Modern Organiseren wordt de organisatie flexibel en veerkrachtiger en kan snel, creatief en effectief inspelen op klantvragen. Medewerkers komen in hun kracht te staan werken met plezier aan goede resultaten. Dit vraagt om een gedegen aanpak, waarin visievorming, organisatieontwerp en verschillende vormen van coaching en begeleiding centraal staan. In deze aanpak wordt samen met directies, leidinggevenden, teams en HR-professionals stap voor stap invulling gegeven aan de nieuwe manier van werken.

Spelen deze ontwikkelingen in uw organisatie en wilt u geïnspireerd raken door onze aanpak? Neem dan contact op voor een verkennend gesprek met Eva van Gils

 

Meer weten over onze kijk op Modern Organiseren lees dan onze artikelen:

 

Kijk hier het filmpje over teamscan ‘haal meer uit je team’.

 

 

 

 

 

Of kies voor één van onze workshops:
Het Nieuwe Leidinggeven
Haal meer uit je team
HR als aanjager van Modern Organiseren

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.