Organisatieontwikkeling

Externe ontwikkelingen, ambities en noodzaak dwingen organisaties en mensen tot verandering en ontwikkeling. Dit vraagt vaak om andere keuzes in de organisatie-inrichting en in de manier van werken, waarbij ook vragen over de gewenste cultuur aan de orde komen. De professionals van Bonte Bij hebben de afgelopen jaren grote verandertrajecten begeleid in tal van organisaties, onder andere op volgende gebieden: reorganisatie, fusie, duurzame inzetbaarheid, leiderschap en strategische personeelsplanning.

Reorganisaties: bouwen aan een nieuwe toekomst

 

Succesvol reorganiseren vraagt om effectieve begeleiding van zowel de harde als de zachte kant van de reorganisatie. Onze adviseurs en projectleiders ondersteunen bij de harde kant: organisatie-ontwerp inclusief functies en rollen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, afspiegelen, adviesaanvragen etc. Maar ook bij de zachte kant: begeleiden van het veranderproces, communicatie met stakeholders en het begeleiden van leidinggevenden en medewerkers) van reorganisaties.

Bonte bij helpt organisaties om een reorganisatie intelligent aan te pakken, gericht op het creëren van een gezonde, toekomstgerichte organisatie.

Modern Organiseren

 

Organisaties zoeken een moderne manier van organiseren om beter aan te sluiten op de complexiteit van klantvragen, veranderde wensen van medewerkers en technologische mogelijkheden.

Bonte Bij creëert samen met de klant een eigen alternatief voor de klassieke hiërarchie. Meer eigenaarschap bij medewerkers, korte lijnen, minder regels, meer vertrouwen en intrinsieke motivatie. Dit vraagt een andere rol van leidinggevenden en HR-adviseurs.

Bonte Bij begeleidt organisaties bij visievorming en realiseert met een praktisch programma de gewenste veranderingen.

Modern Organiseren

 

Organisaties zoeken een moderne manier van organiseren om beter aan te sluiten op de complexiteit van klantvragen, veranderde wensen van medewerkers en technologische mogelijkheden.

Bonte Bij creëert samen met de klant een eigen alternatief voor de klassieke hiërarchie. Meer eigenaarschap bij medewerkers, korte lijnen, minder regels, meer vertrouwen en intrinsieke motivatie. Dit vraagt een andere rol van leidinggevenden en HR-adviseurs.

Bonte Bij begeleidt organisaties bij visievorming en realiseert met een praktisch programma de gewenste veranderingen.

Duurzame Inzetbaarheid

 

In veel organisaties is duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk onderwerp. Hierbij kunnen we heel wat vragen stellen.

  • Hoe houden we medewerkers vitaal, gezond en gemotiveerd?
  • Hoe maken we medewerkers meer bewust van hun inzetbaarheid op korte en langere termijn?
  • Hoe integreren we duurzame inzetbaarheid in het HR-beleid en welke tools zijn nodig?
  • Hoe borgen we het thema in gedrag onze organisatie?

Bonte Bij heeft hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld, die binnen veel organisaties in verschillende branches succesvol is toegepast.

Leren & Ontwikkelen | Talent Management

 

Werk verandert snel en dit vraagt veel van de ontwikkeling van medewerkers. Hoe maak je optimaal gebruik van de talenten, competenties en ambities van medewerkers? Hoe help je hen om meer regie te nemen op hun eigen (loopbaan)ontwikkeling?

En hoe richt je een HRD-proces in waarmee ontwikkeling van medewerkers centraal staat in het bereiken van de organisatiedoelstellingen? Bonte Bij heeft een bewezen aanpak voor deze en andere ontwikkel- en talent managementvraagstukken.

Leren & Ontwikkelen | Talent Management

 

Werk verandert snel en dit vraagt veel van de ontwikkeling van medewerkers. Hoe maak je optimaal gebruik van de talenten, competenties en ambities van medewerkers? Hoe help je hen om meer regie te nemen op hun eigen (loopbaan)ontwikkeling?

En hoe richt je een HRD-proces in waarmee ontwikkeling van medewerkers centraal staat in het bereiken van de organisatiedoelstellingen? Bonte Bij heeft een bewezen aanpak voor deze en andere ontwikkel- en talent managementvraagstukken.

Strategische Personeels planning (SPP)

 

Mensen bepalen het succes van uw organisatie. Optimaal en duurzaam sturen op in- door- en uitstroom en ontwikkeling van medewerkers is cruciaal. Knelpunten in de personele bezetting zijn immers niet van de ene op de andere dag opgelost. Het is van belang om tijdig te anticiperen op in- en externe ontwikkelingen die effect hebben op de gewenste kwaliteit en kwantiteit van personeel. Bonte Bij ondersteunt organisaties om te komen tot optimale strategische personeelsplanning en -ontwikkeling en zorgt dat uw organisatie ‘fit for the future’ is.

Interesse in onze diensten?