Reorganisaties: bouwen aan een nieuwe toekomst

 

Succesvol reorganiseren vraagt om effectieve begeleiding van zowel de harde als de zachte kant van de reorganisatie. Onze adviseurs en projectleiders ondersteunen bij de harde kant: organisatie-ontwerp inclusief functies en rollen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, afspiegelen, adviesaanvragen etc. Maar ook bij de zachte kant: begeleiden van het veranderproces, communicatie met stakeholders en het begeleiden van leidinggevenden en medewerkers) van reorganisaties.

Bonte bij helpt organisaties om een reorganisatie intelligent aan te pakken, gericht op het creëren van een gezonde, toekomstgerichte organisatie.

Fusies, overnames en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. 

Organisaties willen schaalgrootte, internationale uitbreiding zien kansen in samenwerking of willen de organisatie aanpassen om toekomstbestendig te zijn. Samenwerken en zeker ook fuseren gaat altijd gepaard met het inleveren van autonomie. De mate waarin deze verandering voldoende draagvlak heeft en succesvol is, verschilt sterk per organisatie en is voor een groot deel afhankelijk van de redenen waarom en de manier waarop de fusie of reorganisatie vorm gegeven wordt.

 

Bonte Bij ondersteunt

Bonte Bij ondersteunt organisaties bij het goed organiseren van fusies en reorganisaties. Wij hebben jarenlange ervaring in zowel private als publieke organisaties. Cruciaal bij een reorganisatie is dat deze noodzakelijk is voor het behalen van de doelstelling en de gewenste verandering. Hierover tijdig en zorgvuldig communiceren met alle stakeholders is belangrijk en noodzakelijk. Een goede aanpak voor reorganisatie wordt weergegeven in onderstaand model.

 

Iedere fusie of reorganisatie kent haar eigen dynamiek. We zetten onze ervaring en best practices graag in om uw fusie of reorganisatie succesvol te laten slagen.  

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.