Processen & Systemen

Een digitale manier van werken, communiceren en leren kan HRM ondersteunen bij de organisatieverandering en kan een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. Het is van belang om de HR-processen zodanig in te richten dat de gewenste HR-strategie kan worden verwezenlijkt, met een systeem daar het beste in kan faciliteren. Hierbij is veel aandacht nodig voor de manier waarop je de verandering samen met gebruikers realiseert. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het begeleiden van deze digitale transformatie, wij helpen organisaties graag bij het realiseren hiervan. 

Digitale HR-transformatie

Een digitale manier van werken, communiceren en leren kan HRM ondersteunen bij de organisatieverandering en kan een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de organisatie. De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met het begeleiden van deze digitale transformatie: het maken van businesscases, het implementeren van systemen en het borgen van systeem-, proces- en organisatieveranderingen.  Door gedegen projectmanagement en sterke communicatie wordt het implementatieproces gestructureerd geleid tot een succesvolle digitale transformatie. Hierbij is een gedegen HR-strategie essentieel. De uitwerking van deze HR-strategie wordt ondersteund door e-HRM systemen. Het samenspel van HR-speerpunten zoals leiderschap, transformatie, mobiliteit, talentmanagement, engagement en onboarding worden als onderscheidende innovaties in de HR-strategie vormgegeven. Hiermee kunnen organisaties proactief inspelen op veranderende omgevingsfactoren en zich daarmee onderscheiden van concurrenten. Beluister hieronder de HR podcast van Jon en Hans.

HR Procesoptimalisatie

Een HR-strategie die goed aansluit op de organisatiedoelstellingen is onmisbaar. Het is van belang om de HR-processen zodanig in te richten dat de gewenste HR-strategie ook kan worden verwezenlijkt. Bonte Bij ondersteunt organisaties niet alleen in het ontwerpen van de juiste HR-strategie, maar ook bij het optimaliseren en implementeren van de daarvoor ondersteunende HR-processen. Samen met het HR-team optimaliseren we de HR-processen en daarmee ook de HR-dienstverlening. De HR-strategie wordt gerealiseerd door een optimale inrichting van de HR-processen, ondersteund door een passend e-HRM systeem. Dit wordt geconcretiseerd naar nieuwe werkwijzen waarin rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder zijn belegd en efficiënte en effectieve werkwijzen worden gerealiseerd, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de (nieuwe) mogelijkheden die het e-HRM systeem biedt.

e-HRM Implementatie

Bij een e-HRM implementatie komt veel kijken. Natuurlijk is de systeemkeuze en de inrichten van het pakket belangrijk, dit vormt het hart van het implementatieplan. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop je de verandering samen met gebruikers realiseert. Een modern e-HRM systeem geeft een organisatie de juiste ondersteuning om ambitieuze HR-doelen als ‘werkplezier’ en ‘de juiste persoon op de juiste plek’ te behalen. Het succes van een e-HRM systeem valt of staat met verandermanagement, waarbij aandacht nodig is voor het effect van de techniek op de inhoud van HR-functies en de organisatie van het HR-werk. Door HR-selfservice verandert het vak van personeels- en salarisadministrateur, die steeds meer procesexpert wordt en intensief samenwerkt met functioneel beheer. Ook de rol van HR-advies wijzigt, wat om andere skills en vaardigheden vraagt. Samen met de organisatie zorgen we voor een gedegen implementatie, waarin aandacht is voor alle facetten van de verandering.

HR Aanbesteding & Pakketselectie

Een aanbesteding voor een HR-systeem of voor uitbesteding van personeelsdiensten leidt tot forse investeringen en een groot afbreukrisico. Er moet rekening gehouden worden met (Europese) wetgeving en er moet voldoende marktkennis en ervaring voorhanden zijn.  Dat zijn nou nét de aspecten waarin Bonte Bij excelleert. Wij ondersteunen organisaties bij de analyse van de behoefte, het verkennen van de markt, het opstellen van een effectieve offerte en bij het maken van de juiste beslissingen. Om in het enorme aanbod van leveranciers en pakketten het best passende systeem te kiezen, kijken we met de organisatie naar de HR-ambities voor de komende 5 tot 10 jaar. Bij de pakketkeuze en aanbesteding wordt de basis gelegd voor het succes van e-HRM. De Bonte Bij-experts hebben veel ervaring met projectleiding en advisering van het hele traject van strategische keuzes en aanbesteding tot implementatie. Bonte Bij helpt te bepalen welke oplossing het beste past bij de organisatiedoelstellingen.

Interesse in onze diensten?