(e-)HRM | HR tech | Digitale transformatie

 

 

Om de doelstellingen te kunnen bereiken, willen organisaties dat medewerkers het maximale uit zichzelf halen. Bonte Bij denkt met de organisatie mee over de HR-strategie, optimalisatie van de HR-processen en over het optimaliseren van de HR-dienstverlening. Door basisprocessen te automatiseren en digitaliseren, kan efficiënter en effectiever gewerkt worden. En door HR-interventies aan te laten sluit bij de behoefte van de verschillende doelgroepen binnen de organisatie, heeft HR meer impact. We helpen organisaties bij hun digitale transformatie en met HR Profiling.

Succesvolle implementatie

 

Organisaties willen excelleren en medewerkers zijn daarbij een cruciale succesfactor. Techniek wordt ingezet om de klassieke HR-doelen als ‘de juiste mens op de juiste plek’, ‘modern organiseren’, ‘werkplezier’ of ‘professionele ontwikkeling’ te ondersteunen. Digitale selfservice voor de HR-administratie en recruitment is gemeengoed. Maar ook digitale selfservice voor prestatiemanagement, onboarding, mobiliteit, planning en samenwerking is populair.

 

Er komt veel kijken bij ‘techniek in het HR-domein’. Natuurlijk is de systeemkeuze en de inrichten van het pakket belangrijk. Deze beide onderdelen vormen vaak het hart van het implementatieplan. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop je de verandering samen met gebruikers realiseert. Ook heeft het gebruik van techniek effect op de inhoud van HR-functies en de organisatie van het HR-werk.

Digitaliseren ondersteunt de HR-strategie

 

Binnen innoverende organisaties speelt de HR-strategie, voortvloeiende uit de organisatiedoelstellingen, een essentiële rol. De uitwerking van deze HR-strategie wordt ondersteund door e-HRM systemen. Het samenspel van HR-speerpunten zoals leiderschap, transformatie, mobiliteit, talentmanagement, engagement, onboarding worden als onderscheidende innovaties in een strategie vormgegeven. Ze sturen en begeleiden organisaties om proactief in te spelen op veranderende omgevingsfactoren en zich te onderscheiden van concurrenten. 

Gids in de jungle van HR-software

 

Digitale selfservice voor de HR-administratie en recruitment is gemeengoed en HR-software voor tactische processen wint steeds meer aan populariteit. Het aantal oplossingen onder de paraplu e-HRM niet meer te tellen. Hoe maak je nu de juiste keuze voor jouw organisatie in deze jungle van HR-software? Bonte Bij helpt te bepalen welke oplossing past bij de organisatiedoelstellingen van jouw organisatie.

Gids in de jungle van HR-software

 

Digitale selfservice voor de HR-administratie en recruitment is gemeengoed en HR-software voor tactische processen wint steeds meer aan populariteit. Het aantal oplossingen onder de paraplu e-HRM niet meer te tellen. Hoe maak je nu de juiste keuze voor jouw organisatie in deze jungle van HR-software? Bonte Bij helpt te bepalen welke oplossing past bij de organisatiedoelstellingen van jouw organisatie.

Verandermanagement

Verandermanagement

 

Een modern e-HRM systeem geeft een organisatie de juiste ondersteuning om ambitieuze HR-doelen als ‘werkplezier’ en ‘de juiste persoon op de juiste plek’ te behalen. Maar er komt veel kijken bij de keuze, inrichting en borging van een e-HRM systeem. De manier waarop je de verandering die zo’n systeem moet brengen, vorm gaat geven is cruciaal. Met het verandermanagement valt of staat het succes van een e-HRM systeem.

Veranderende HR-organisatie

 

Door HR-selfservice verandert het vak van personeels- en salarisadministrateur. Invoer is steeds minder nodig maar kennis blijft cruciaal. De functie verandert van administrateur naar procesexpert, en de samenwerking met functioneel beheer wordt intensiever. Ook de rol van HR-advies wijzigt. HR-selfservice zorgt voor een grote verandering en heeft aanzienlijke invloed op het organisatorisch ontwerp van HR. In veel gevallen zullen medewerkers de nieuwe rollen op kunnen pakken, maar het is duidelijk dat deze rollen om andere skills en vaardigheden vragen.

Wat biedt Bonte Bij?

 

De specialisten van Bonte Bij hebben veel ervaring met alle aspecten van digitale HR-pakketten. Van het nadenken over de strategische keuzes, het maken van businesscases, het begeleiden de aanbesteding, het begeleiden van de digitale transformatie, het implementeren van systemen en het borgen van systeem-, proces- en organisatieveranderingen. Door gedegen projectmanagement en sterke communicatie wordt het implementatieproces gestructureerd geleid tot een succesvolle digitale transformatie.

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.