Onze visie op SPP

 

Onze aanpak richt zich in eerste instantie niet op een rekenkundige methodiek die precies berekent hoe groot de kloof is tussen het gewenste en het huidige personeelsbestand. De toekomst is morgen weer veranderd en heeft te veel variabelen om zich te laten vangen in één (rekenkundig) model. SPP is in onze visie eerder een cyclisch gesprek tussen leidinggevenden waarin zij gezamenlijk een analyse maken en tot beleidskeuzes komen. Kwantitatieve onderbouwingen zijn daarbij wel een goed hulpmiddel uiteraard (ref H. Moonen). Strategische personeelsplanning laat zien waar de knelpunten zitten zodat leidinggevenden en medewerkers daar tijdig, en met oplossingskracht over afdelingsgrenzen heen, op kunnen anticiperen. Het is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van je organisatie, afdeling en team. Nu en in de toekomst.

SPP-dienstverlening Bonte Bij

Bonte Bij ondersteunt uw organisatie om te komen tot de juiste man/vrouw op het juiste moment, op de juiste plek. We begeleiden organisaties bij het invoeren van SPP, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van het SPP-proces. Hierbij begeleiden we ook het proces om vanuit de inzichten te komen tot HR-speerpunten en oplossingen. Wij hebben veel ervaring met SPP in diverse branches en in verschillende soorten organisaties.

 

Onze aanpak bij SPP

​Onze basisaanpak is gebaseerd op een praktisch model, dat is ontwikkeld en jarenlang is toegepast door Hanneke Moonen. Onze aanpak beperkt zich niet tot de analyse, maar vertaalt deze ook in een plan van aanpak. Daarnaast leidt de aanpak tot gerichte keuzes en HR-prioriteiten. Met deze aanpak komen we in een aantal sessies tot de kern, waarmee het gehele SPP-traject goed uitvoerbaar is qua tijdsinvestering. We besteden in het proces veel aandacht aan het creëren van draagvlak in de organisatie en het stimuleren van eigenaarschap, wat de resultaten ten goede komt. Uiteraard houden we rekening met de vraag en context van de organisatie en wat dit vraagt in de aanpak, dit is altijd maatwerk.

De aanpak kent 5 basisstappen:

In de aanpak sluiten we zoveel mogelijk aan op de bestaande strategie en businessplannen en werken we verder zoveel mogelijk in interactieve workshops. Deze worden ondersteund en versterkt door diverse methodieken, waarin we aansluiten op de vraag en de behoefte van uw organisatie.

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.