HR profiling

 

Uitdagingen voor HR

In veel organisaties leven vragen over het rendement van HR en over de aansluiting van HR bij de business. Tegelijkertijd worden behoeftes van medewerkers steeds sterker en bieden technologische ontwikkelingen nieuwe kansen voor HR. Een lastig speelveld, waarin veel gevraagd wordt van de HR-professional.

One size does not fit all

Om de balans tussen vraag en aanbod beter te organiseren, heeft Bonte Bij een nieuwe werkwijze binnen HR ontwikkeld: HR profiling. HR profiling gaat uit van ‘one size does not fit all’. Dat betekent standaardiseren en zorgen voor procesoptimalisatie en kostenefficiency waar het kan en gelijktijdig aansluiten bij de behoeftes van verschillende doelgroepen waar dat moet. Een goede balans tussen standaardisatie en maatwerk dus. Dat vraagt een andere, vernieuwende manier om met de business in gesprek te gaan over wat zij verwachten van HR, zodat de HR-functie passend kan worden ingericht:

Wat doet Bonte Bij?

Voor HR Profilling heeft Bonte Bij een methodiek ontwikkeld waarmee we de behoeftes van de verschillende doelgroepen in de organisatie in kaart brengen. Een leuke, interactieve vorm waarin per doelgroep wordt bepaald wat de belangrijkste HR-prioriteiten zijn. Hiermee wordt per doelgroep het behoefteprofiel inzichtelijk gemaakt:

Door middel van een quick scan wordt tegelijkertijd vastgesteld welke HR-processen organisatiebreed gestandaardiseerd kunnen worden. En welke kosten hiermee bespaard kunnen worden.

Verder praten?

Klik dan op onderstaande knop, vul het contactformulier in of bel ons (zie de contactgegevens op de pagina ‘mensen’).

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.