Mijn expertise richt zich op het realiseren van HR-transities op het snijvlak van HR en ICT. Mijn ervaring en kracht ligt op het vertalen van de beoogde HR-strategie en het optimaliseren van de HR-dienstverlening. Bij HR-digitalisatie staat excellente HR-dienstverlening aan de organisatie centraal.

Met mijn 18 jaar ervaring als project- en programmamanager heb ik innovatieve veranderingen gerealiseerd. Waaronder pakketselectie, project- en programmamanagement en systeem en payroll-implementaties. Tot mijn aandachtsgebied behoren projecten variërend van kleine veranderingen op basis van proces business design als programmamanagement van grootschalige en complexe internationale HR-implementaties.

Mijn inzet varieert van langlopende trajecten tot het ad hoc inspringen en terug op de rails zetten van lopende trajecten en trouble shooting. Van basis payrollimplementaties en talentmanagement tot implementatie van HR Service Delivery en organisatieverandering

Ik beweeg mij makkelijk in de organisatie, binnen business en HR maar ook binnen ICT op alle niveaus. Mijn kracht zit in het verbinden van mensen en belangen om gemeenschappelijke doelen te realiseren. De juiste kwaliteit binnen tijd en budget is mijn credo, met aandacht voor organisatie breed change- en veranderingsmanagement. Dit is een vaak onderschat maar essentieel aandachtspunt voor optimale implementatie. Mijn inzet wordt door klanten omschreven als ‘getting things done’. Pragmatisch en doortastend op management en boardniveau maar ook met een operationele hands on-mentaliteit, of beter gezegd: ‘de poten in de modder als dat nodig is om de klus te klaren’.

Ik ben gecertificeerd en ervaren in ‘the new way-of-working’ agile en scrum, zowel als product owner als scrum master, eveneens in traditioneel Prince 2-projectmanagement. Ik kan daarmee aansluiten op de methode die in de organisatie wordt gehanteerd. Ik integreer, verbind en optimaliseer de vier pijlers van transitie: organisatie, mensen, proces en systeem. Ik ben werkzaam in verschillende branches: de financiële sector, energie, leisure, overheid, dairy in de rol van onafhankelijk e-HRM-specialist, project-, programma- en interimmanager.