Mijn kracht ligt in het doorgronden en verbinden van (afdelingoverstijgend) processen, systemen en stromen zowel aan de personeels- , ICT- als aan de financial (accounting) kant; deze processen en raakvlakken samenbrengen, verbinden en borgen in de organisatie. Hierbij naast de ‘harde’ proceskant gelijktijdig investeren in de ‘zachte’ kant: duurzame samenwerkingsverbanden opzet tussen de verschillende proceseigenaren.

Ik heb 15 jaar ervaring binnen advies- en managementfuncties. Daarnaast veelvuldig als projectleider opgetreden bij verander- en e-hrm trajecten en verschillende keren binnen fusie-organisaties met de daarbij behorende meervoudige complexiteit.

Ik voel mij thuis binnen het vakgebied van de driehoek HRM – ICT en Finance en dat neem ik ook mee in mijn (project) benadering door bij voorkeur een brede afdeling overstijgende benadering in te steken alvorens in te zoomen.

In mijn werk treed ik op als teamspeler met open en duidelijke oplossingsgerichte communicatie, zowel binnen ‘het team’ als naar de klant; werk graag voor en met mensen, hierbij oog voor en rekening houdend met ‘organisatiegevoeligheden’. In de omgang stel ik mij van nature sociaal en toegankelijk op. Hands-on mentaliteit: de organisatie en medewerkers vooruithelpen. Klantgericht, maar niet ‘klantgezwicht’.
Ik ben goed inzetbaar in de rol van projectleider, manager of consultant.