Als HRM- en Organisatieadviseur adviseer en begeleid ik organisaties. Daarnaast werk ik als interim (Senior) HR Business Partner en Projectleider.
Mijn kracht ligt in mijn brede ervaring en kennis van HRM: ontwikkelen en implementeren van HRM-strategie, HRM-beleid, -instrumenten en -processen én werken als (Senior) HR Business Partner. In combinatie met het begeleiden van veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling vanuit ervaring en kennis van verandertechnieken en inzichten uit de gedragswetenschappen. Kenmerkend voor mij zijn professionaliteit en een hands-on mentaliteit gecombineerd met organisatiesensitiviteit en betrokkenheid.

Mijn expertise ligt op de volgende gebieden:

  • Brede HRM-advisering: ontwikkelen of verbeteren van HRM-beleid, bijbehorende kaders, instrumenten, processen en regelingen. Onder andere op het gebied van Strategisch HR-beleid, Strategische Personeelsplanning, Performance & Talent Management, het Goede Gesprek, Leren & Ontwikkelen, Verzuimbeleid en -management, Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit. Inrichten en verbeteren HR-afdelingen en werkprocessen. Begeleiden van reorganisaties.
  • Ontwerpen en implementeren van ontwikkel- en opleidingsprogramma’s, w.o. Duurzame inzetbaarheid, Leiderschapstrajecten, Teamontwikkeling, Samenwerken. Opzetten Academies.
  • Projectleiding en begeleiding van organisatie- en gedragsveranderingsprocessen.
  • Ontwikkelen en verzorgen van trainingen en workshops (o.a. Leiderschap, HR, Effectief beïnvloeden, Vitaliteit, Verzuim, het Goede Gesprek).
  • Individuele coaching, loopbaanbegeleiding, teamcoaching en assessment centers.

Mijn opdrachtgevers bevinden zich onder andere in het bedrijfsleven (onder meer automotive, luchtvaart, bank- en verzekeraars), overheid (ministeries en gemeenten, semi publieke sector), zorg (ziekenhuizen, GGZ, thuiszorg en ouderenzorg) en onderwijs.

Ik ben geregistreerd Arbeids- & Organisatie Psycholoog bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Approved Certified Coach (International Coach Federation).