Mijn motto is: Doen wat werkt. Complexe projecten terugbrengen naar overzichtelijke stappen, met heldere afspraken, een duidelijke focus op het resultaat, gestroomlijnde processen en vooral gedragen door de medewerkers.

Vanuit een bedrijfskundige achtergrond heb ik rollen vervuld als projectleider, business process controller, veranderkundige, lijnmanager en organisatie-adviseur binnen verschillende sectoren, zoals consumer products, transport, (semi)overheid en zakelijke dienstverlening. Ik heb ruime ervaring met het implementeren en verbeteren van professionele projectorganisaties, procesoptimalisatie en organisatieverandering.

Ik breng projecten in beweging door het samenbrengen van de juiste mensen en middelen, begeleiden van de besluitvorming en het managen van de risico’s en issues. Hierdoor worden projecten sneller opgestart, efficiënt uitgevoerd en tijdig afgerond.

Kenmerkend zijn mijn analytisch en oplossend vermogen, brede oriëntatie en doorzettingskracht. Strak volgens de uitgestippelde lijn, maar meebewegend waar nodig, zodat het optimale resultaat bereikt wordt. Ik maak de vertaling van strategische keuzes naar operationele activiteiten.

Door organisatievraagstukken in een breder perspectief te plaatsen en vooral te denken in kansen weet ik mensen te bewegen. Mijn kracht zit in het vinden van het juiste midden tussen de harde en zachte aspecten van organiseren, om daarmee zo snel mogelijk tot concrete resultaten te komen die de opdrachtgever verder brengen.