Mijn kracht  en expertise ligt in het begeleiden van veranderingen in organisaties.

Als Managing Partner van Twynstra Gudde heb ik ruim twaalf jaar met klanten in de overheid, het bedrijfsleven en de zorg, gewerkt aan grote organisatieveranderingen. Daarna heb ik twee jaar als Directeur Bestuursadvies van Metrium schoolbesturen begeleid bij fusies en reorganisaties.

Ik heb ruime ervaring in het vormgeven van ‘samenwerking’ tussen en in organisaties. Shared Service Centra, splitsing, reorganisaties, fusies en ontwikkeltrajecten. Hoewel mensen verschillend zijn en elke organisatie anders is, zijn er drie aspecten die voor mij altijd terugkomen in een zorgvuldig verandertraject:

  • Samenwerken aan leidende principes. Principes die de verbinding vormen tussen de visie en ambitie en het ontwerp van de organisatie.
  • Het consistent en creatief vertalen. Soms vanuit ambitie, maar vaak uit noodzaak een vertaling maken naar alle aspecten van het organisatieontwerp. Van de klantfocus tot de verankering in de systemen. Van beleid tot verankering in gedrag en van communicatie tot het herzien van de organisatiestructuur met daarbij horende afspraken.
  • Besluiten hoe te besluiten. Een goed besluit is een gedragen besluit en daarvoor is betrokkenheid, zorgvuldige besluitvorming en communicatie nodig. Om een goed besluit te kunnen nemen, is onderbouwing en uitwerking belangrijk.

Bestuurders, Directeuren, Raden van Toezicht en Ondernemingsraden zijn meestal mijn opdrachtgevers. Daar waar de verandering in de praktijk wordt gebracht, werk ik altijd als de verbindende schakel en meestal als de onafhankelijk procesbegeleider.