Mijn kracht en ervaring bevindt zich op het snijvlak van mens en organisatie: organisatie-en teamontwikkeling en People Development. Ik heb gewerkt in verschillende organisaties als adviseur learning & development, verandercoach en manager HRD. Mijn ervaring heb ik opgedaan in diverse branches en ik werk op alle niveaus in organisaties. Sinds 2008 zelfstandig adviseur vanuit THPD (Tanja Hoornweg People Development). In 2012 HNLcompany (Het Nieuwe Leidinggeven) opgericht, sinds 2019 onderdeel van Bonte Bij.

Belangrijkste principes van waaruit ik werk: focus op het positieve en kracht van mensen, eigen verantwoordelijkheid  en aansluiting zoeken op het echte werk.

Ik heb ervaring en zet mij graag in op de volgende werkterreinen:

  • Het Nieuwe Leidinggeven: ondersteunen van organisaties om een eigen alternatief te vinden op de klassieke hiërarchie. De focus ligt op meer zelfstandigheid/eigenaarschap en vrijheid creëren bij medewerkers/teams: verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de klant, zo min mogelijk bureaucratie en werken vanuit een heldere visie en kaders.
  • Begeleiden van veranderprocessen: krachtige interventies die werken, dicht op het echte werk
  • Leiderschapsontwikkeling : coaching en training in kader van verandertrajecten (stijl van leidinggeven, veranderende rol in kader van zelforganisatie, toepassen HR instrumenten, persoonlijke effectiviteit)
  • Teamontwikkeling : coaching van teams op het gebied van samenwerking en zelfstandigheid.
  • Investeren in werkplezier aan de hand van het gedachtengoed 7 bronnen van Arbeidsvreugde (gecertificeerd coach). Ook in te zetten als medewerkerstevredenheidsonderzoek.
  • Veerkrachtige medewerkers: vitaliteit, duurzame inzetbaarheid
  • Intervisiebegeleiding: deskundige begeleiding op een uitnodigende manier om te leren

Wat zeggen anderen over mij?
Bevlogen, betrokken en ervaren coach, adviseur, trainer.  Kan mensen meekrijgen, enthousiasmeren en inspireren tijdens ontwikkel- verandertrajecten. Weet zelfvertrouwen te creëren. Werkt via gedegen aanpakken. Kan goed meebewegen met de klant, maar blijft dicht bij eigen visie. Wekt snel vertrouwen en zoekt de  verbinding.  Heeft echt interesse in wat mensen beweegt en komt snel tot de kern waar ze tegen aanlopen in het dagelijkse werk. Is resultaatgericht: zoekt samen met de organisatie naar concepten en oplossingen die werken.

Mijn motto luidt : Think Big, Start Small, Be Practical.