Wat heb ik te bieden
Ik zet mijn ervaring in als adviseur, (team)coach rond  ontwikkel- en  verandertrajecten. Ik ben goed in het doorgronden van achterliggende problematieken en weet de uitkomsten te vertalen naar gedegen aanpakken die ik implementeer in de dagelijkse praktijk. Ik begeleid leidinggevenden en teams naar het gewenste resultaat. Ik ga samen met betrokkenen op zoek naar concepten en oplossingen die werken.

Mijn inzet is voor elkaar krijgen dat mensen in organisaties meegroeien met de veranderingen die het werk vraagt. Dat hun talenten worden benut en dat ze zelfvertrouwen en plezier krijgen in het aanleren van nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. Ik richt mij op het positieve en op kracht, daar waar mensen goed in zijn en waar ze in hun werk energie van krijgen.

Waar kun je mij voor inzetten

  • Modern Organiseren: het begeleiden van organisaties bij visievorming en het realiseren van een passend alternatief op de klassieke hiërarchie.
  • Ontwerpen en begeleiden van ontwikkeltrajecten: aanpak kenmerkt zich door het inzetten van elkaar versterkende interventies , focus op mogelijkheden en kansen van mensen , direct toepasbaar in het dagelijkse werk
  • Leiderschapsontwikkeling: coaching en training van leidinggevenden in kader van verandertrajecten (stijl van leidinggeven, veranderende rol in kader van zelforganisatie, toepassen HR instrumenten, persoonlijke effectiviteit)
  • Teamontwikkeling : coaching van teams op het gebied van zelforganisatie, zelfstandigheid, samenwerking
  • Werken met plezieren goed presteren: medewerkers en leidinggevenden inspireren hoe ze het gedachtengoed 7 bronnen van Arbeidsvreugde kunnen toepassen in het dagelijks werk. Ook in te zetten als  medewerkersonderzoek en aanpakken van werkdruk.
  • Duurzame Inzetbaarheid/Veerkrachtige medewerker: Visievorming en implementatie Individuele coaching: van management en medewerkers op persoonlijke effectiviteit
  • Intervisiebegeleiding: onder deskundige begeleiding op een uitnodigende manier leren

Wat zeggen anderen over mij?
Bevlogen, betrokken en ervaren coach, adviseur, trainer.  Kan mensen meekrijgen, enthousiasmeren en inspireren tijdens ontwikkel- verandertrajecten. Werkt via gedegen aanpakken. Kan goed meebewegen met de klant, maar blijft dicht bij eigen visie. Wekt snel vertrouwen en zoekt de verbinding.

Mijn motto luidt : Think Big, Start Small, Be Practical.