Bonte Bij is een organisatie met zowel werknemers als zelfstandigen. De contracten die Bonte Bij heeft gesloten met de aangesloten zelfstandigen en met de klanten, hebben allebei de formele goedkeuring van de Belastingdienst. Dit wil zeggen dat er geen sprake is van een dienstverband. Deze goedkeuring geeft zekerheid aan zowel de zelfstandige professional als de opdrachtgever. Hiermee behoort Bonte Bij tot een select gezelschap; tot nu is deze goedkeuring immers pas aan 30% van de aanvragers gegeven.