Europese aanbestedingen. Wie ermee te maken heeft weet dat het vaak trajecten zijn van de lange adem. Maar als je verwacht dat grote projecten als deze altijd een verhaal met een happy end zijn, dan heb je het mis. Het gebrek aan kennis bij de opdrachtgever en het ontbreken van een level playing field ten opzichte van leveranciers zorgen vaak voor ruis op de lijn, of eindigen in een grote teleurstelling. Om bij beëindiging van het contract weer van voor af aan te moeten beginnen.

eHRM: van bewustwording naar verwachting

Goede aanbestedingen geven een garantie voor de lange termijn. Mijn prioriteit is het leveren van een duidelijk verhaal om een opdrachtgever kennis aan te reiken over eHRM en hun bewust te maken van de te maken proceskeuzes zodat men het voor hen beste systeem en de voor hen meest geschikte leverancier voor jaren kunnen selecteren. Ik wil graag de lijm tussen beide partijen zijn, om er zo voor te zorgen dat de contracten onderling goed worden nagekomen, én zonder problemen kunnen worden verlengd.

Het feit dat eHRM zo’n enorme vlucht heeft genomen baart mij wel zorgen. Het valt mij op dat organisaties door de vergaande ontwikkelingen en het enorme aanbod van leveranciers door de bomen het bos niet meer zien. Implementaties leveren te vaak conflicten op omdat de verwachtingen van de klant niet matchen met die van de leverancier. Vaak betekend dit einde relatie. Bonte Bij is sterk in het managen van deze verwachtingen; wij bieden onze klanten een succesvolle relatie aan met zijn of haar leverancier.

Door klanten te triggeren, wil ik wijzen op de mogelijkheden om wél met de juiste leverancier in zee te gaan. Geld speelde bij de keuze voor een eHRM-pakket in het verleden een rol omdat er meer bezuinigd moest worden. Door te kiezen voor kwaliteit ziet men nu in dat het in the long run geld oplevert: het eHRM-pakket hoeft niet na 4 jaar vernieuwd te worden, het traject van aanbesteden hoeft niet opnieuw te worden afgelopen.

Er is niets vervelender voor grote organisaties als na afloop van het contract, sterker nog, al gedurende de loop van het contract, blijkt dat de samenwerking niet gewerkt heeft, en men weer van voor af aan kan gaan beginnen. Voorkom dat door directe communicatie, wees als organisatie scherp op veranderingen en biedt de klant de mogelijkheid om te reageren, uit te breiden of te reorganiseren zonder opnieuw een greep uit de kas te hoeven doen. Datgene in een aanbesteding te beoordelen wat de leverancier ook daadwerkelijk gaat opleveren: een systeem, waarmee je processen zo optimaal mogelijk kan verbeteren en een dienstverlening welke zich kenmerkt als een partnership is voor de Bonte Bij het meest belangrijk. Samen willen wij de organisatie eHRM-proof maken, dát is onze missie!

Jon de Vries