Het gaat goed met Nederland; de economie floreert en er zijn banen in overvloed. Mooi toch, zou je denken? Maar hoe zit het eigenlijk met keerzijde van de medaille? Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt vechten bedrijven hard om hun spreekwoordelijke ‘achterdeur’ dicht te houden. En nóg harder om nieuw personeel te werven. In tijden waar burn-outs, technologische ontwikkelingen en de vergrijzing het gesprek van de dag zijn, is het voor veel bedrijven tijd voor actie. Maar hoe houd je als organisatie je medewerkers gezond, deskundig en productief? Nu én in de toekomst? In dit artikel bespreekt Lucienne Samuels, werkzaam als consultant en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid, enkele succesfactoren die van essentieel belang zijn om medewerkers én organisaties te helpen om duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen.

Integrale aanpak
Een integrale aanpak is dé sleutel om duurzame inzetbaarheid echt goed te laten werken. Niet voor niets stelde Lucienne het ‘Integraal Model Duurzame Inzetbaarheid’ (IMDI-model) op, waarin dit gedachtegoed nadrukkelijk centraal staat. “Vanuit mijn ervaring heb ik gemerkt dat veel bedrijven nog moeite hebben om duurzame inzetbaarheid integraal te benaderen. In het model hebben we geprobeerd om een diversiteit aan onderwerpen weer te geven die alle invloed kunnen hebben op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door samen te inventariseren op welke punten nog winst te behalen valt, kunnen wij toegevoegde waarde bieden voor onze opdrachtgevers en hen overtuigen om naar ‘the bigger picture’ te kijken. Het is juist van belang om de samenhang tussen al deze onderwerpen goed te onderzoeken en op basis daarvan een aanpak op te stellen”, aldus Lucienne.

Duurzame Inzetbaarheid

Bewustwording
Natuurlijk staan organisaties er niet alleen voor, maar spelen ook eigen medewerkers een prominente rol binnen dit verhaal. “Het betrekken van je medewerkers zorgt voor de aanwas van nieuwe ideeën en draagvlak binnen je organisatie”, vertelt Lucienne. Wat is er volgens hen nodig om duurzaam inzetbaar te zijn? Wat doen ze zelf al? “Hier gaat het vooral ook de bewustwording. Het mes moet namelijk aan twee kanten snijden: niet alleen goed werkgeverschap, maar ook goed werknemerschap is essentieel. Natuurlijk kun je als werkgever bijvoorbeeld niet eisen dat je medewerkers er een gezonde levensstijl op na houden. Maar door duidelijke verwachtingen naar elkaar uit te spreken, draag je gezamenlijk bij aan een veilige en gezonde werkplek voor iedereen”, benadrukt Lucienne.

Samen aan de slag
Workshops bieden een mooie gelegenheid om te inventariseren waar medewerkers tegenaanlopen en wat zij nou écht belangrijk vinden. “Je zult versteld staan van de creatieve ideeën die jouw eigen medewerkers op tafel leggen. Aan de hand van brainstormsessies krijg je als organisatie direct inzicht in de wensen van jouw personeel. De een loopt graag een keer mee op andere afdeling, de ander heeft ambities om intern te solliciteren en zoekt daarbij hulp om zijn/haar cv te optimaliseren. Bovendien zien we vaak dat medewerkers ideeën en oplossingen hebben voor knelpunten in het dagelijks werk en dat er direct actie ondernomen kan worden. Daarnaast zien we steeds meer organisaties die, aan de hand van spelelementen en Serious Gaming, met het onderwerp aan de slag gaan. Communicatie is hierbij vaak écht het sleutelwoord. Het is enorm waardevol als ideeën vanuit de medewerkers zelf komen, en niet top-down opgelegd worden. Medewerkers waarderen bovendien de mogelijkheid om mee te denken in creatieve oplossingen enorm. Erg mooi om dat in de praktijk te zien!”

Continu proces
Iedereen is uniek. Daarom is binnen alle trajecten altijd maar één vuistregel: een juiste implementatie van duurzame inzetbaarheid is áltijd maatwerk. Het is van groot belang om niet alle medewerkers over een kam te scheren. Waar een monteur vroeger mechanisch werk verrichtte, wordt tegenwoordig de switch naar elektrotechnisch werk al snel gemaakt. Hoe ga je hier als werkgever op een juiste manier mee om? Het vraagt om continue scholing, investering én goede begeleiding. “De ene monteur zal deze ontwikkeling geweldig vinden, waar de andere monteur juist misschien wat meer tijd nodig zal hebben. Het is daarom goed om per groep of per individu een ontwikkelplan op te stellen, zodat alle medewerkers op een juiste manier kunnen meebewegen met de nieuwste ontwikkelingen binnen de organisatie. Het komt regelmatig voor dat medewerkers wel willen, maar simpelweg bang zijn om een nieuwe stap te zetten. Door in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar de persoonlijke drijfveren van medewerkers, kun je hun potentieel pas optimaal benutten. Niet alleen voor jouw organisatie, maar belangrijker nog: voor je medewerkers zélf.”

Op naar succes!
Goed werkgeverschap én werknemerschap staat centraal als organisaties met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen. Door een integrale aanpak te hanteren en medewerkers binnen dit proces duidelijk te betrekken en ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling, creëer je een goedwerkend ecosysteem binnen je organisatie. Duurzame inzetbaarheid staat bij veel bedrijven hoog op de strategische agenda, maar toch lukt het door gebrek aan kennis en mankracht simpelweg niet om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Bonte Bij ondersteunt jouw organisatie graag in het maken van de volgende stap. Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid of ben je benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen? Neem dan contact op met ons, wij helpen je graag verder!