Op het vlak van duurzame inzetbaarheid is nog veel werk te verrichten. Het onderwerp wordt nog overwegend vaak vanuit één invalshoek, bijvoorbeeld gezondheid, benaderd. Ik vind dat duurzame inzetbaarheid vanuit verschillende invalshoeken moet worden gepercipieerd. Ik pleit er dan ook voor om het vraagstuk gezamenlijk met de werkgever en de werknemers aan te pakken. Alleen zo werk je doelgericht aan duurzame inzetbaarheid.

Werknemers moeten langer doorwerken, dat is een feit. We gaan steeds later met pensioen; daar waar onze ouders nog konden stoppen met werken rond hun 58e jaar, wordt ons nu gevraagd door te werken tot ons 67e levensjaar, of zelfs nog langer. Technologische ontwikkelingen gaan zodanig snel dat werknemers en werkgevers moeite hebben om het tempo bij te benen. De overgang van sleutelen naar het volledig werken met de computer levert de vraag op: ‘kan ik dit wel?’ Vaak is de materie nieuw en de overgang groot: er heerst onzekerheid over het gebruik van de computer en bijbehorende programma’s. Ik zie dan ook een kloof ontstaan tussen opleiding en werk. Zorg voor aansluiting, ontwikkel jezelf structureel als bedrijf, als medewerker en als mens. En bovenal: zorg voor aansluitende (maatwerk) opleidingen voor het personeel.

Ik heb een integraal model ontwikkeld waarmee ik op pad ga om organisaties te laten zien op welk vlak zij duurzame inzetbaarheid kunnen toepassen. Het geeft het bedrijf inzicht in waar wat te winnen valt. Dit kan zijn op het gebied van gezond en veilig werken, maar ook bijvoorbeeld op het vlak van opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Met het model maak ik een scan van het bedrijf om hen vervolgens te presenteren waar ze staan en welke acties benodigd zijn. Oftewel: ik geef het bedrijf antwoord op de vraag hoe zij zichzelf op de toekomst kunnen voorbereiden, om hen vervolgens van handvatten te voorzien. De scan geeft het bedrijf aldus een helder beeld over hoe het zich kan gaan richten op goed beleid op duurzame inzetbaarheid.

Als Bonte Bij hebben we dit model vanuit de praktijk ontwikkeld. De ervaringen die we hebben opgedaan komen allemaal samen in dit model. Ik kan het model binnen verschillende branches op maat aanleveren. Middels het model gaan we samen op zoek naar de aandachtspunten, waarbij we antwoord geven op vragen als:

  •  Moet het personeel worden omgeschoold?
  •  kunnen zij zowel fysiek als mentaal hun werk nog blijven doen?

De uitkomst laat zowel werknemers als werkgevers nadenken over hun toekomst en over de vraag of zij in de toekomst nog wel hetzelfde werk doen. De directe winst voor bedrijven zit ‘m vaak in het feit dat we een verlaagd ziekteverzuim zien, minder uitstroom van personeel, en dat bedrijven kwalitatief de juiste mensen hebben.

Zorg ervoor dat je het vraagstuk altijd integraal benadert en betrek alle medewerkers hierbij. Vraag bijvoorbeeld wat ze nodig hebben, of wanneer het voor hen wél zou werken. Zorg er tot slot voor dat je de mensen in beweging krijgt, en laat ze zien wat duurzame inzetbaarheid voor hen persoonlijk betekent. Zo houd je de organisatie gezond en kun je je voorbereiden op een zonnige toekomst.

Lucienne Samuels