Om talent optimaal te benutten, ligt de focus van Bonte Bij op het in beweging brengen van organisaties en haar medewerkers. Wij schrijven daarom liever geen dikke rapporten, maar kiezen voor een praktische aanpak. Wij beginnen met een quickscan van de organisatie. Gezamenlijk bepalen we welke interventies in deze specifieke situatie het meest effect sorteren. Beweging kan gecreëerd worden door organisatie-, team- en individuele interventies. Het inzetten van een Talent Motivatie Analyse (TMA) en het gesprek hierover met elkaar voeren blijkt vaak een krachtige, leuke en simpele interventie.

De TMA maakt online binnen drie kwartier een analyse van de motivatie en drijfveren van een medewerker. In de analyse worden op een systematische wijze de drijfveren van de kandidaten weergegeven, waarbij duidelijk wordt welke talenten de kandidaat heeft. Op basis hiervan kunnen onze experts hem/haar een passend (werk)advies meegeven. Medewerkers worden niet ingedeeld in hokjes (blauw of rood) maar er wordt ingezoomd op hun specifieke talenten. Hoe beter een organisatie er in slaagt om drijfveren van medewerkers te benutten, hoe succesvoller het bedrijf.

Meer dan een simpel testje

Een Talenten Motivatie Analyse (TMA) omvat veel meer dan het afnemen van een simpel testje. Inzicht geven in de drijfveren van een (toekomstige) medewerker is niet alleen waardevol voor de medewerker zelf, maar ook voor de manager en collega’s. Het is veel effectiever en leuker als je kunt werken vanuit iemands kracht. Dat stimuleert ontwikkeling en groei. Om talent en functie-eisen te matchen, is het belangrijk om zoveel mogelijk van (toekomstige) medewerkers te weten te komen: gedrag, competenties, kennis, motivatie en talenten spelen allemaal mee. Veel medewerkers voldoen niet volledig aan het schaap-met-vijf-poten competentieprofiel dat is opgesteld. De vraag is of je probeert de medewerker aan te passen aan de functie of andersom. Vaardigheden waar mensen geen talent voor hebben zijn in de regel moeilijk te ontwikkelen. Het is effectiever om het werk anders te verdelen. Functiebeschrijvingen inclusief competenties helpen het bedrijf te ‘ordenen’. Maar als het een keurslijf wordt, werkt het contraproductief. Je ziet dat de opvattingen over de organisatie van het werk veranderen. Bedrijven vragen van medewerkers om flexibel te zijn en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dat geldt natuurlijk ook voor het bedrijf zelf. De organisatie moet zich ook aanpassen aan de talenten die in huis zijn, om die zo optimaal mogelijk te benutten. Mensen maken jouw bedrijf succesvol, en niet andersom.

Om organisaties te laten zien dat TMA echt iets kan opleveren, geef ik je graag nog een advies mee. Geef als management zélf het goede voorbeeld, en start een pilot met een kleine groep. Deelnemende medewerkers zijn vaak zo enthousiast, dat het ook anderen in de organisatie in beweging brengt.

Anja Bakker