Met de Talent Motivatie Analyse (TMA) kunnen talenten en competenties van medewerkers, teams en organisaties in kaart worden gebracht. Hiermee kunnen we vanuit Bonte Bij nog beter invulling geven aan onze dienstverlening aan organisaties bij Talent Management-vraagstukken.

OVER TMA METHODE

TMA Methode helpt jaarlijks meer dan 75.000 mensen hun talenten te ontwikkelen en nieuwe inzicht te geven over hun loopbaan door concreet inzicht te bieden in talenten en kwaliteiten. TMA Methode wordt aangeboden als online service en gebruikt voor competentie- en talentmanagement, 360 graden feedback, loopbaancentra, assessments, TMA Talentenanalyses, MD trajecten, mobiliteitsvraagstukken, ontwikkeling en beroepskeuze.