Bonte Bij nieuws 

Oktober 2016

 

 

 

BONTE BIJ HEEFT DE FD GAZELLEN AWARD 2016 GEWONNEN!

Hiermee behoort Bonte Bij tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Op 15 november 2016 wordt in het Deventer Schouwburg de award uitgereikt. Wij willen hierbij alle Bij’en, onze klanten en onze zakelijke relaties bedanken voor het mede mogelijk maken van dit succes!!

 


 

BONTE BIJ IS DBA-PROOF
Bonte Bij is een organisatie met zowel werknemers als zelfstandigen. De contracten die Bonte Bij heeft gesloten met de aangesloten zelfstandigen en met de klanten, hebben allebei de formele goedkeuring van de Belastingdienst. Dit wil zeggen dat er geen sprake is van een dienstverband. Deze goedkeuring geeft zekerheid aan zowel de zelfstandige professional als de opdrachtgever. Hiermee behoort Bonte Bij tot een select gezelschap; tot nu is deze goedkeuring immers pas aan 30% van de aanvragers gegeven.


 

BONTE BIJ PRESENTEERT OP CONGRES HRM EN HET ONDERWIJS
Op 29 november 2016 wordt het congres HRM en het Onderwijs georganiseerd in Bussum. Scholen en besturen moeten in staat zijn in te spelen op de arbeidsmarkt en veranderingen kunnen realiseren. Zaken als passend onderwijs, opbrengstgericht werken, vergrijzing, krimp en samenwerken met partners als jeugdzorg en kinderopvang zijn daarbij aan de orde.

 

Een nieuw perspectief op het onderwijsbeleid, HRM en de (be)sturing van het onderwijs is nodig. Bonte Bij is betrokken bij diverse fusies en samenwerkingen in het onderwijs en vertelt tijdens dit congres over de ervaringen uit de praktijk. Onder de titel ‘Een groeiende organisatie in een krimpende markt?’ geven Paulien Huizenga (Directeur Bonte Bij) en Mark Vrolijk (Directeur Bestuurder Onderwijsgroep FIER) een kijkje in de keuken.

Voor meer informatie en aanmelden, verwijzen wij u naar de website.

 


 

NIEUW LICHT OP VERANDEREN
Bonte Bij werpt een nieuw licht op veranderen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld reorganisaties, implementaties en fusies versneld en succesvol worden doorgevoerd. Deze nieuwe benadering draagt bij aan het snel, effectief en duurzaam veranderen van gedrag van mensen, en daarmee van organisaties. De uitgangspunten van deze vernieuwende benadering zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Human Givens.

 

Human Givens is gebaseerd op de laatste inzichten op het gebied van neurowetenschappen, biologie en de meest effectieve methodes van verschillende psychologische stromingen. Deze veranderinterventies houden rekening met de behoeften, natuurlijke vermogens en reactiepatronen van mensen. Deze behoeften en vermogens zijn biologisch bepaald en universeel. We hebben biologisch een bepaalde behoefte aan veiligheid, erkenning en invloed op wat er met ons gebeurt. De menselijke vermogens om in deze behoeften te kunnen voorzien zijn onze creativiteit, ons inlevingsvermogen en ons rationeel denkvermogen. Deze vormen allemaal een natuurlijk, menselijk gegeven; een ‘Human Given’. Het goed inzetten van deze vermogens bij veranderen, is de basis van de aanpak.

 

Meer weten over Human Givens en veranderen? Mail joycelynbartlett@bontebij.nl

 


 

HR & BUSINESS MAGAZINE; MET MEER GELUK DE BESTE WERKGEVER?
Het najaar nummer van HR & Business Magazine is weer verstuurd aan de 5.000 abonnees. In deze editie onder andere aandacht voor: een paard als coach; de veranderende rol van HR; versneld reorganiseren met behulp van ‘Human Given’ en een interview of je met meer geluk de beste werkgever wordt.

 

Wil je de digitale versie inzien klik hier. Wil je een gratis abonnement op de papieren versie van het HR & Business Magazine, schrijf je dan hier in. Je krijgt dan drie maal per jaar het magazine gratis thuisgestuurd.

 

Namens de medewerkers van Bonte Bij, 

 

Anja, Arthur, Bernard, Diana, Esther, Francisca, Hans, Hans, Hilde, Jon, Joycelyn, Marieke, Merel, Michel en Paulien

 

Meer weten? Neem contact op via e-mail info@bontebij.nl.