Bonte Bij is een zwerm van mensen die de vaste kern zijn van Bonte Bij. Daarnaast bestaat de zwerm uit mensen die samenwerken in projecten en aan ons gelieerde deskundigen. Alle mensen zijn ervaren professionals, die het klappen van de zweep kennen. Gezamenlijk bieden we een breed palet aan ervaring en expertise en een grote diversiteit aan persoonlijkheden.

Bonte Bijen willen leuke opdrachten doen met leuke mensen bij leuke klanten. Door de unieke manier van samenwerken binnen Bonte Bij, is er een grote onderlinge verbondenheid en betrokkenheid bij elkaars opdrachten. Door onderling kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, ontstaan betere oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Bonte Bij wordt geleid door Paulien Huizenga en Anja Bakker.

Anja Bakker

Anja Bakker

Arthur van der Loop

Arthur van der Loop

Bas Driel

Bas Driel

Erik Marcelis

Erik Marcelis

Eva van Gils

Eva van Gils

Francisca Donkersloot

Francisca Donkersloot

Hans Hoogendoorn

Hans Hoogendoorn

Jon de Vries

Jon de Vries

Lucienne Samuels

Lucienne Samuels

Michiel Kraaijmes

Michiel Kraaijmes

Paulien Huizenga

Paulien Huizenga

Tanja Hoornweg

Tanja Hoornweg

Virtual Assistant Paula

Virtual Assistant Paula