Stichting Hulphond Nederland

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand. De inzet van hulphonden voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Hulphond.nl heeft al dertig jaar ervaring in het trainen en opleiden van hulphonden. Daarmee is Hulphond Nederland uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer beperkingen en zorgvragen hulphonden inzet. Expertisecentrum Hulphonden van Hulphond Nederland worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door onze deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Binnen het Hulphond Expertisecentrum worden aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken ontwikkeld. Zo kunnen we de allerbeste hulphonden opleiden. Voortdurend worden met inzet van het Expertisecentrum nieuwe mogelijkheden ontwikkeld en getest waarbij hulphonden van dienst kunnen zijn. Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond! Doelgroepen De hulphonden van Hulphond Nederland worden opgeleid als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. In samenwerking met diverse jeugdzorgcentra heeft Hulphond Nederland hiervoor het unieke therapieprogramma ‘Met Kop en Staart’ ontwikkeld. Zo helpen hulphonden jaarlijks honderden kinderen en volwassenen én hun omgeving aan een betere kwaliteit van leven.