Kies uit onderstaande workshops en vraag meer info aan

HR Projectmanagement

Als HR-professional is je agenda als snel gevuld met alle dagelijkse HR-taken. Alles wat daarbuiten valt, kun je benaderen als een project. Werken in een projectteam is heel anders dan het uitvoeren van reguliere HR-(advies)taken. Doel is om binnen een bepaalde tijd concrete producten op te leveren en met een tijdelijk projectteam met oplossingen en resultaten te komen. En om dit vervolgens succesvol over te dragen naar de lijnorganisatie, wat vaak een uitdaging is. Als jij meer projectmatig wil gaan werken en daarmee tot betere HR-resultaten wilt komen, dan is deze workshop iets voor jou.

Het Goede Gesprek

In deze workshops leren leidinggevenden en medewerkers hoe gesprekken in de organisatie leuker, makkelijker en beter worden. Aan bod komen hoe je op een gelijkwaardige manier het Goede Gesprek voert en hoe je voortdurend met elkaar in gesprek blijft over onderwerpen die ertoe doen.  Er wordt een concreet stappenplan aangereikt voor het Goede Gesprek: van de voorbereiding tot en met de afspraken. We bieden deze workshops zowel in een Face to Face- als online-training. Er zijn aparte workshops voor alleen leidinggevenden en voor alleen medewerkers.

Het Nieuwe Leidinggeven

Wil je dat je team meer initiatief neemt en zich verantwoordelijker voelt? Wil je ruimte creëren zodat medewerkers snel en op maat kunnen inspelen op vragen van klanten? Wil je zelf meer bezig zijn met je vak en je strategische rol en minder met sturen & beheersen.

Als je geïnteresseerd bent in de nieuwste inzichten over de organisatie van werk en leiderschap is het programma “Het Nieuwe Leidinggeven” wat voor jou. Je leert ‘loslaten in verbinding’ én weet hoe je je team zelfstandiger maakt. Dan kun jij zelf een meer strategische rol oppakken en tijd creëren voor kwaliteit, vernieuwing en het onderhouden van externe contacten

In dit in-company programma krijgen leidinggevenden nieuwe inzichten, praktische tools en oefeningen aansluitend op het dagelijkse werk.

Het Nieuwe Leidinggeven

De manier waarop we het werk willen organiseren en samenwerken verandert. Dit heeft effect op leiderschap. Het Nieuwe Leidinggeven gaat over een gedeelde visie, vakmanschap, intrinsieke motivatie aanboren, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven. Dit ontstaat door een andere stijl én andere focus van leidinggevenden. Door Het Nieuwe Leidinggeven nemen werkplezier van leidinggevenden én medewerkers toe en kan snel worden ingespeeld op de specifieke behoefte van klanten. In dit programma krijg je bovendien de nieuwste inzichten over de organisatie van werk en leiderschap.

Haal meer uit je team

Willen jullie als team verder groeien? Elkaars talenten beter benutten? Bepaalde patronen doorbreken? Of de balans opmaken waar jullie nu staan en waar verbeterkansen liggen?

Met de workshop “haal meer uit je team” geef je je team een nieuwe boost. Goed lopende teams kunnen snel handelen, zelfstandig complexe vraagstukken oplossen, effectief besluiten nemen en scoren hoog op werkplezier. Een succesvol team ontstaat niet bij toeval, dit vraagt om aandacht en onderhoud. In de workshop werken jullie als team aan de hand van de Teamscan “Groeikracht voor je team”.

Meer weten over de teamscan “Groeikracht voor je team”, bekijk dan de video: https://www.youtube.com/watch?v=V9ZoPaQa1Gc&feature=youtu.be

HR als aanjager van Modern Organiseren

HR-afdelingen kunnen bij de transitie naar Modern Organiseren een belangrijke rol vervullen als initiator en facilitator. Werk jij in een organisatie die zoekt naar een alternatief op het klassieke hiërarchische organisatiemodel? Wil jouw organisatie meer autonomie, eigenaarschap en vrijheid bij medewerkers en teams? En minder bureaucratie, maar wel een heldere visie en duidelijke kaders? Als jij en jouw HR-collega’s deze transitie graag zelf willen begeleiden, dan is deze workshop iets voor jullie.

HR als aanjager van Modern Organiseren

HR-afdelingen kunnen bij de transitie naar Modern Organiseren een belangrijke rol vervullen als initiator en facilitator. Werk jij in een organisatie die zoekt naar een alternatief op het klassieke hiërarchische organisatiemodel? Wil jouw organisatie meer autonomie, eigenaarschap en vrijheid bij medewerkers en teams? En minder bureaucratie, maar wel een heldere visie en duidelijke kaders? Als jij en jouw HR-collega’s deze transitie graag zelf willen begeleiden, dan is deze workshop iets voor jullie.

De 7 bronnen van werkplezier

Deze workshop is bedoeld voor teams of organisaties die vandaag én in de toekomst met plezier willen blijven werken. Met behulp van de “zeven bronnen van werkplezier” kun je je eigen werkplezier en dat van je collega’s onderzoeken, op peil houden en uitbreiden. Voor bijna iedereen geldt dat werken met plezier tot betere prestaties leidt. Kenmerken van de workshop zijn directe koppeling aan het echte werk, nadruk op energie en het positieve en actiegerichtheid: je kunt zelf wat doen.

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.