Workshops

HET GOEDE GESPREK

 

Het goede gesprek voor duurzame inzetbaarheid

Ontwikkeling van medewerker en organisatie, dat is voortdurend  in gesprek zijn over talent en over resultaten. Goede gesprekken zijn positief, constructief, concreet en open.  Het goede gesprek voer je samen. In het goede gesprek zijn medewerkers verantwoordelijk en actief. Zij zorgen dat de gesprekken gaan over hun doelen en resultaten en over hun talenten en plannen. Managers coachen en sturen. Zij zijn gesprekspartners; zij creëren ruimte voor het proces en blijven daarbij sturen op team doelen.

Goede gesprekken leiden tot resultaten

Wat bereikt u nu met de gesprekken in uw organisatie? Goede gesprekken met energie en gelijkwaardigheid leveren altijd resultaten op. De workshops en het werkboek zijn de perfecte stap.

Waarom werkt het Goede Gesprek?

Wij werken met evidence based principes uit de organisatiepsychologie, met name de positieve psychologie en de self determination theory.  Hierin staan brede betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en resultaten centraal.

Het Goede Gesprek over talent en resultaat voer je samen

Het goede gesprek voer je samen.  De beste start met het invoeren maakt u met twee workshops. Na deze workshops maakt u de overgang naar gesprekken die met plezier worden gevoerd, die energie geven en die een schat aan resultaten opleveren. U gaat van

 • Hiërarchische gesprekken naar gelijkwaardige gesprekken
 • Verplichte gesprekken naar relevante gesprekken

Workshop het Goede Gesprek voor Leidinggevenden

In deze workshop van een halve dag maakt u het goede gesprek concreet. U zet een visie om in de concrete uitvoering in uw organisatie. De beelden van het goede gesprek worden omgezet in concrete actiepunten. Leidinggevenden krijgen in de workshop en met het werkboek de middelen om:

 • Gesprekken gelijkwaardig te maken
 • Inhoudelijk te coachen

Management en P&O creëren in deze workshop een kader voor de goede gesprekken.

Workshop Het Goede Gesprek voor Medewerkers

De kern van ons aanbod is de Workshop voor Medewerkers. Hierin volgen mede­werkers (en vaak ook managers) samen de workshop Het Goede Gesprek. In deze workshop van een halve dag leren zij hoe je:

 • Op een gelijkwaardige manier het goede gesprek voert
 • Het gesprek zelf vorm geeft en voert

Invoeren van het Goede Gesprek

Het proces van invoeren is maatwerk voor elke organisatie. Opdrachtgevers spreken uit wat de doelen en thema’s zijn en welke resultaten of mijlpalen daarbij horen. Vervolgens vormen zij met ons een proces waarin de organisatie zelf stuurt en uitvoert. Daarbij spreken we af wat zinvol is om aan ons over te laten.

In dat proces helpen wij ook met:

 • Advies aan directie en P&O: verbeteren van de gesprekscyclus, processen en procedures
 • Organisatie- of afdeling brede conferenties
 • Team coaching
 • Evaluaties

Workshop het Goede Gesprek voor Leidinggevenden

In deze workshop van een halve dag maakt u het goede gesprek concreet. U zet een visie om in de concrete uitvoering in uw organisatie. De beelden van het goede gesprek worden omgezet in concrete actiepunten. Leidinggevenden krijgen in de workshop en met het werkboek de middelen om:

 • Gesprekken gelijkwaardig te maken
 • Inhoudelijk te coachen

Management en P&O creëren in deze workshop een kader voor de goede gesprekken.

 

Workshop Het Goede Gesprek voor Medewerkers

De kern van ons aanbod is de Workshop voor Medewerkers. Hierin volgen mede­werkers (en vaak ook managers) samen de workshop Het Goede Gesprek. In deze workshop van een halve dag leren zij hoe je:

 • Op een gelijkwaardige manier het goede gesprek voert
 • Het gesprek zelf vorm geeft en voert

 

Invoeren van het Goede Gesprek

Het proces van invoeren is maatwerk voor elke organisatie. Opdrachtgevers spreken uit wat de doelen en thema’s zijn en welke resultaten of mijlpalen daarbij horen. Vervolgens vormen zij met ons een proces waarin de organisatie zelf stuurt en uitvoert. Daarbij spreken we af wat zinvol is om aan ons over te laten.

In dat proces helpen wij ook met:

 • Advies aan directie en P&O: verbeteren van de gesprekscyclus, processen en procedures
 • Organisatie- of afdeling brede conferenties
 • Team coaching
 • Evaluaties

Contact? Meer Informatie?

Bel met Lucienne Samuels: 06 15062068
Of mail : luciennesamuels@bontebij.nl

Projectmanagement voor HR

Planmatig resultaten bereiken in HR-projecten

HR-professionals hebben, naast het dagelijkse werk, steeds vaker te maken met projecten. Dit kunnen grote projecten zijn, zoals het doorvoeren van een reorganisatie, of kleinere, zoals het opzetten van een nieuw functiehuis. In alle gevallen vraagt dit om een andere manier van denken en een planmatige en praktische manier van werken. Deze workshop geeft u het gereedschap om (HR-) projecten doeltreffend te managen en tot een goed einde te brengen.

Elke organisatie gebruikt projectmanagement. Wanneer er binnen een bepaalde tijd iets moet worden gerealiseerd, werkt men met een tijdelijke projectgroep of projectorganisatie die met oplossingen en resultaten moet komen.

Voorbeelden van HR-projecten zijn:  

 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
 • Ontwikkelen van een beoordelings- en beloningssysteem;
 • Ontwikkelen van een opleidingstraject;
 • Doorvoeren van een reorganisatie;
 • Opzetten van een wervingscampagne.

Het werken in een project is heel anders dan het uitvoeren van reguliere HR-adviestaken. Deze praktische workshop is interessant voor elke HR-professional die als projectmanager of -deelnemer succesvol wil zijn.

Alles wat buiten de bestaande HR-routines valt, kan worden aangestuurd als een project. Er gaat een projectgroep aan de slag, die met aanbevelingen en plannen komt waar de lijnorganisatie uitvoering aan moet geven. De overdracht naar de lijn is vaak problematisch. In deze interactieve workshop wordt dan ook veel aandacht besteed aan stakeholdermanagement en aan het formuleren en managen van resultaten. U gaat aan de slag met uw eigen projectopdracht, zodat het geleerde direct toegepast kan worden.

Leerdoelen

Erik Marcelis behandelt deze dag met u:

 • Hoe u als projectmanager een plan en planning maakt;
 • Hoe u risico’s kan inschatten en maatregelen kunt nemen om de risico’s te voorkomen;
 • Hoe u de verwachtingen van uw stakeholders kunt managen;
 • Hoe u uw projectorganisatie en stuurgroep moet inrichten;
 • Hoe u uw project kunt beheersen om op de meest effectieve manier het eindresultaat te behalen;
 • Hoe u om kunt gaan met weerstanden.

Doelgroep

Deze praktische workshop is interessant voor HR professionals:

 • Die een project moeten leiden of als projectmedewerker aan een project deelnemen;
 • Die willen leren hoe je een project inricht en hoe je sturing geeft aan de projectresultaten;
 • Die willen leren hoe je verwachtingen kunt managen;
 • Die willen weten hoe je om moet gaan met weerstanden.

Praktisch

De workshop kan ook in-company verzorgd worden.

Voor meer informatie en inschrijvingen:

Bel met Erik Marcelis: 06-10679637 of mail naar erikmarcelis@bontebij.nl

 

Waar ligt uw uitdaging?

Bonte Bij helpt uw organisatie te verbeteren en veranderingen te realiseren. Dat is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, ervaring met de betrokken disciplines, zoals HR en IT, én het vermogen om in goede samenhang tot concrete resultaten te komen. Dat vak verstaan we bij Bonte Bij.